Dasylabris maura – Żronka białoplama

Mutillidae – Żronkowate
Głowa czarna. Samica bezskrzydła, samiec uskrzydlony. Tułów samicy na ogół całkowicie czerwony. U samca tułów czarny z czerwonym scutum, propodeum i scutellum. Sporadycznie tułów całkowicie czarny. Odwłok samicy czarny ze srebrzystymi plamami o kształcie i rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku. Odwłok samca ze srebrzystą przepaska na 3-im tergicie. Nogi czarne.

Albania – Corrush 27.04.2017 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, sporadycznie obserwowana – mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Zwykle suche tereny piaszczyste i murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Samica 7-14 mm. Samiec 10-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce na kilku rozproszonych stanowiskach (Mazowsze, Dolny Śląsk, Mazury, Toruń)
  6. Pokarm. Samce żywią się pyłkiem. Nie wiem, jak to jest z samicami – jakoś trudno mi sobie wyobrazić, aby wdrapywały się na kwiaty; ale kto wie. Larwy są pasożytami gniazdowymi gatunków z rodzajów Eumenes i innych Eumeninae, Sphex oraz Ammophila; być może także innych żądłówek
  7. Podobne. Liczne inne gatunki żronek, zwłaszcza na południu Europy nietrudno o pomyłkę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply