Eumenes spp. – Kopułki

Vespidae – Osowate
Ciało smukłe, silnie wydłużone. Tułów prawie kulisty, pękaty, lecz pierwszy pierścień stylikowaty, oddzielony od pozostałych przewężeniem. Ubarwienie kontrastowe, czarnożółte. Czułki samicy 12-członowe, samca 13-członowe, podwinięte na końcu. Nadustek u samicy czarny, u samca zwykle cały żółty. Gniazda konstruowane są z gliniastej, lub piaszczystej ziemi.

Las wiączyński 04.08.2013

Las wiączyński 04.08.2013

Staw Parzydło 19.08.2013

Staw Parzydło 19.08.2013

Staw Parzydło 19.08.2013

Staw Parzydło 19.08.2013 ♂

Staw Parzydło 19.08.2013 Samiec - żółty nadustek i podwinięte czułki

Staw Parzydło 19.08.2013 ♂ – żółty nadustek i podwinięte czułki

 1. Liczebność. Niektóre gatunki ( np. Eumenes pedunculatus ) pospolite, inne bardzo rzadkie ( np. Eumenes sareptanus ) – ale zawsze nieliczne
 2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny takie jak piaskownie, przydroża, murawy kserotermiczne, nieużytki
 3. Wymiary. Długość ciała 10-17 mm
 4. Aktywność. Maj – wrzesień
 5. Lokalizacja.  Łódzkie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy entomofagiczne, pożerają gąsienice motyli, zwykle z rodziny Geometridae, rzadziej larwy ryjkowców Curculionidae
 7. Podobne. Poszczególne gatunki ( w Polsce 7 ) bardzo do siebie podobne, identyfikacja możliwa po analizie długości owłosienia na głowie, bokach tułowia oraz sternitach i tergitach
 8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Włodek Wypych
Eumenes species

Łódź 2019 ♀ Eumenes papillarius? z materiałem zebranym do budowy gniazda Fot. Włodek Wypych

Las tuszyński 27.07.2013

Las tuszyński 27.07.2013

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♂

Wykno 22.07.2010

Wykno 22.07.2010

Widzew 16.06.2013

Łódź – Widzew 16.06.2013

Gatunki występujące w Polsce
 • Eumenes coarctataus – kopułka przewąstka
 • Eumenes coronatus – kopułka wysmukła
 • Euemnes papillarius – kopułka srebrnowłoska
 • Eumenes peduncularius – kopułka wrzosówka
 • Eumenes pomiformis – kopułka garncarka
 • Eumenes sareptanus – kopułka południowa
 • Eumenes subpomiformis – kopułka krasnoudka

Aleksander Dorda odnalazł charakterystyczne gniazda kopułek. Zidentyfikował je Darecki.

Cieszyn 13.08.2018 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 24.06.2016 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 24.06.2016 Fot. Aleksander Dorda

 

Leave a Reply