Eumenes pedunculatus – Kopułka wrzosówka

Vespidae – Osowate
Ciało smukłe, silnie wydłużone. Ubarwienie kontrastowe, czarnożółte. Na twarzy żóty rysunek charaktersytyczny dla gatunku – między czułkami znajduje sie podłużna, żółta plama dochodząca do krawędzi nadustka. Nadustek samicy dwubarwny, w górnej części żółty, w dolnej czarny. Nadustek samca żółty. Tułów prawie kulisty, pękaty, lecz pierwszy pierścień stylikowaty, oddzielony od pozostałych przewężeniem

Lubelskie 15.07.2020 ♀ Fot. Michał Gałan

  1. Liczebność. Pospolita; zalicza się do njaczęściej obserwowanych kopułek w Polsce
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny takie jak piaskownie, żwirownie, przydroża, murawy kserotermiczne, nieużytki, wrzosowiska. Ulepione z gliny  dzbaneczkowate gniazdo samicy przytwierdza cienką, jedwabna nicią do łodygi rośliny zielnej lub do gałązki krzewu; rzadziej mocuje gniazda do ścian budynków, lub kamieni
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 13-15 mm. Samiec 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy entomofagiczne, pożerają sparaliżowane gąsienice motyli, zwykle z rodziny Geometridae, ale też Tortricidae, Pyralidae, Crambidae i innych;  rzadziej larwy rosliniarek (Tenthredninidae, Cimbicidae) oraz ryjkowców Curculionidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju można odróżnić m.in po rysunku na twarzy – jednak nie zawsze jest to wykonalne zwłaszcza w przypadku samców
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michał Gałan
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal

Lubelskie 15.07.2020 ♀ – żółta plama nad nadustkiem o kształcie charakterystycznym dla gatunku Fot. Michał Gałan


avidal

Leave a Reply