Michał Gałan

Pasjonat i obserwator przyrody reprezentujący Lubelszczyznę; szczególnie chętnie poznaje etologię żądłówek.
Udostępnił:

Amegilla quadrifasciata [221] Ammophila sabulosa [] Eurydema oleracea [321] Hemipenthes maurus  [127] Mystacides longicornis [] Ochthera mantis [] Ruspolia nitidula [163] Spiracme striatipes [] Stratiomys chamaeleon [] Syritta pipiens [] Thomisus onustus []


Liczby w nawiasach to ilość odsłon (uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020