Michał Gałan

Pasjonat i obserwator przyrody reprezentujący Lubelszczyznę; szczególnie chętnie poznaje etologię żądłówek.
Udostępnił:

Amegilla quadrifasciata [109]
Eurydema oleracea [218]
Hemipenthes maurus  []
Ruspolia nitidula []

Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2018 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2019