Michał Gałan

Pasjonat i obserwator przyrody reprezentujący Lubelszczyznę; szczególnie chętnie poznaje etologię żądłówek.
Udostępnił:

Amegilla quadrifasciata [221]
Eurydema oleracea [321]
Hemipenthes maurus  [127]
Ruspolia nitidula [163]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020