Michał Gałan

Pasjonat i obserwator przyrody reprezentujący Lubelszczyznę; szczególnie chętnie poznaje etologię żądłówek.
Udostępnił 72 gatunki