Pissodes castaneus – Smolik znaczony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Pissodes notatus. Przedplecze i pokrywy rdzawobrunatne. Przedplecze biało plamkowane. Na pokrywach dwie przepaski z jasnych łusek; przednia rdzawożółta, przerwana na szwie pokryw – tylna dwubarwna, żółtawobiała, jaśniejsza przy szwie pokryw, nieprzerwana. Potrafi latać.

P.castaneus

Policzko 20.05.2016

P castaneus

Policzko 20.05.2016

Policzko 20.05.2016

Policzko 20.05.2016

Podlasie 25.04.2015 Fot. Marx 44

Podlasie 25.04.2015 Fot. Marx 44

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Rójka od kwietnia do września
  5. Lokalizacja. Podlaskie, świętokrzyskie ( Przedborski PK ), łódzkie; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się młodą korą oraz pączkami i młodymi pędami sosen. Larwy żerują pod korą sosen w wieku 4-12 lat, zwykle osłabionych przez żer innych ksylofagów, suszę, ogień, osutkę ( choroby grzybicze ). Młode sosny mogą w wyniku żeru larw obumierać ( symptomy żerowania to min. wycieki żywicy, rdzawienie szpilek, więdnięcie pędów, utrata turgoru )
  7. Podobne. Pozostałe krajowe smoliki można wykluczyć min. poprzez odmienne ubarwienie i kształt przepasek na pokrywach
  8. Uwagi. Autorem obserwacji z Podlasia jest Marx 44
  9. P.castaneus w bazie BioMap
P castaneus

Las wiączyński 22.07.2017

P.castaneus

Las wiączyński 22.07.2017

Leave a Reply