Pissodes castaneus – Smolik znaczony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Pissodes notatus. Przedplecze i pokrywy rdzawobrunatne. Przedplecze biało plamkowane. Na pokrywach dwie przepaski z jasnych łusek; przednia rdzawożółta, przerwana na szwie pokryw – tylna dwubarwna, żółtawo-biała, jaśniejsza przy szwie pokryw, nieprzerwana. Potrafi latać.

P.castaneus

Policzko 20.05.2016

P castaneus

Policzko 20.05.2016

Policzko 20.05.2016

Policzko 20.05.2016

Lasy Janowskie 24.04.2020 Fot. capricornus

Podlasie 25.04.2015 Fot. Marx 44

Podlasie 25.04.2015 Fot. Marx 44

  1. Status Pospolity; występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Rójka od kwietnia do września
  5. Lokalizacja. Podlaskie, świętokrzyskie (Przedborski PK), łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się młodą korą oraz pączkami i młodymi pędami sosen. Larwy żerują pod korą sosen w wieku 4-12 lat, zwykle osłabionych przez żer innych ksylofagów, suszę, ogień, osutkę (choroby grzybicze). Młode sosny mogą w wyniku żeru larw obumierać (symptomy żerowania to min. wycieki żywicy, rdzawienie szpilek, więdnięcie pędów, utrata turgoru)
  7. Podobne. Pozostałe krajowe smoliki można wykluczyć m.in. poprzez odmienne ubarwienie i kształt przepasek na pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Gałan capricornus Marx 44 avidal
  9. P.castaneus w bazie BioMap
P castaneus

Las wiączyński 22.07.2017

Lubelskie 20.05.2023 Fot. Michał Gałan

P.castaneus

Las wiączyński 22.07.2017


Rodzaj Pissodes - Smolik


avidal

Leave a Reply