Opatrum sabulosum – Omrzel piaskowy

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Szarobrązowy chrząszcz o regularnie, wyraźnie punktowanym przedpleczu i pokrywach z licznymi bruzdami. Osobniki zasiedlające ciemne gleby są ciemniejsze.

Majerowskie Błota 14.03.2014

Łódź – Majerowskie Pole 14.03.2014

Majerowskie Błota 14.03.2014

Łódź – Majerowskie Pole 14.03.2014

Majerowskie Błota 14.03.2014

Majerowskie Pole 14.03.2014

Cmentarz Nowy Zarzew 13.04.2011

Łódź – Cmentarz Nowy Zarzew 13.04.2011

Majerowskie Błota 14.03.2014

Majerowskie Pole 14.03.2014

  1. Liczebność. Pospolity, może się pojawiać masowo
  2. Biotop. Nasłonecznione, piaszczyste tereny otwarte ze skąpą roślinnością oraz cmentarze
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień, apogeum pojawu wiosną. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie – na Majerowskim Polu obserwowałem masowy pojaw ( setki osobników ). Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Kiełkujące nasiona, młoda kora. Larwy również fitofagiczne
  7. Podobne. Opatrum riparium o słabiej punktowanym przedpleczu, który unika suchych luźnych gleb na rzecz bardziej zwartych
  8. O.sabulosum w bazie BioMap

2 thoughts on “Opatrum sabulosum – Omrzel piaskowy

Leave a Reply