Graphomya maculata – Muszynka rączycowata

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, znacznie szerszym u samicy. Scutum szaro opylone z czarnymi, podłużnymi pasami; pasy przed szwem tułowiowym na kontrastowo białym tle. Odwłok krępy, u samicy szaroczarny, u samca w znacznej mierze pomarańczowy. Skrzydła przezroczyste.

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 Samiec na baldachu

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♂ na baldachu

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♂

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♂

Widzew 13.08 2013

Łódź – Widzew 13.08 2013 ♂

Widzew 13.08 2013

Łódź – Widzew 13.08 2013 ♂

Młynek 25.06.2013 Samiec

Łódź – Młynek 25.06.2013 ♂

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, przydroża, przytorza, ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podkarpackie, lubuskieBieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Objada się na kwiatach, chętnie roślin z rodziny selerowatych. Larwy rozwijają się kosztem gatunków żywicielskich, w tym Eristalis intricarius i Myathropa florea
  7. Podobne. Przypomina drobną rączycę
  8. Uwagi. Uważa się, że to w istocie nie jeden gatunek, a kompleks wielu gatunków; dotychczas wyodrębniono z niego Graphomya minor, który również występuje w Polsce. Różni się dodatkową szczeciną na przedniej stronie środkowej goleni, a u samców zachodzi redukcja żółtych plam odwłokowych. Edit 2021Graphomya minor została uznana za synonim Graphomya maculata
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Gałan Lucyna Bugiera Andrzej Kucharski avidal

Podkarpacie 15.09.2021 ♀ Fot. Michał Gałan

Podkarpacie 15.09.2021 ♀ Fot. Michał Gałan

Las żeromiński 19.05.2014 Samiec

Las żeromiński 19.05.2014 ♀

Bystre 03.08.2020 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Chociszewo 06.05.2022 U ♂ odwłok bywa pozbawiony plamkowania Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 06.05.2022 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply