Graphomya maculata – Muszynka rączycowata

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, znacznie szerszym u samicy. Wierzch tułowia szaro opylony z czarnymi, podłużnymi pasami; pasy przed szwem tułowiowym na kontrastowo białym tle. Odwłok krępy, u samicy szaroczarny, u samca w znacznej mierze pomarańczowy. Skrzydła przezroczyste.

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 Samiec na baldachu

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 Samiec na baldachu

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Widzew 13.08 2013

Łódź – Widzew 13.08 2013

Widzew 13.08 2013

Widzew 13.08 2013

Młynek 25.06.2013 Samiec

Łódź – Młynek 25.06.2013 Samiec

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, przydroża, przytorza, ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Objada się na kwiatach, chętnie roślin z rodziny selerowatych. Larwy rozwijają się kosztem gatunków żywicielskich, w tym Eristalis intricarius i Myathropa florea
  7. Podobne. Przypomina drobną rączycę
  8. Uwagi. Uważa się, że to w istocie nie jeden gatunek, a kompleks wielu gatunków; dotychczas wyodrębniono z niego Graphomya minor, który również występuje w Polsce. Różni się dodatkową szczeciną na przedniej stronie środkowej goleni, a u samców zachodzi redukcja żółtych plam odwłokowych
Las żeromiński 19.05.2014 Samiec

Las żeromiński 19.05.2014 Samica

Dodaj komentarz