Philaeus chrysops – Strojniś nadobny

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów czarny, często z plama z białych włosków tuż za parą największych oczu. Odwłok samic i młodych samców szarawy, lub rdzawoszarawy; regularnie (choć nie zawsze) z dwiema białymi, podłużnymi smugami obrzeżających ciemniejszą od tła plamę. Odwłok dojrzałych samców jaskrawoczerwony z czarnym, lancetowatym wzorem; czasem wzór ten obwiedziony jest dwiema białymi smugami, podobnie jak u samic. Nogi samic jednobarwne. Nogi samców dwubarwne, w znacznej mierze pomarańczowe.

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Dominik Rosiński

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Michał Rosiński

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Michał Rosiński

Ph. chrysops

Chorwacja 2017 ♂ Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i lokalny, wykazywany głównie z południa kraju – w tym z Pienin, Sudetów i Kotliny Sandomierskiej EN EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, nasłonecznione zręby i skraje lasów oraz inne otwarte tereny z silną ekspozycją słoneczną, wydmy śródleśne, murawy naskalne, rumowiska wapienne; znajdowany na roślinności zielnej, na pniach drzew i na ścianach budynków
  3. Wymiary. Samica 7.1-0.7 mm. Samiec 5.4-9.5 mm; wg niektórych źródeł od 4 do 12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Polska – lubuskie mazowieckie
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na drobne bezkręgowce, co ułatwia mu doskonały wzrok
  7. Podobne. Zwłaszcza samce bardzo łatwe do identyfikacji – czerwone odwłoki u samców poskocza krasnego Eresus kollari zdobione są okrągłymi, czarnymi plamami
  8. Uwagi. Strojnisia odnaleźli Michał Rosiński jego 12-letni syn Dominik Rosiński Ryszard Orzechowski Rafał Celadyn
  9. P.chrysops w bazie BioMap
P.chrysops

Tarnów k. Lubska 30.07.2019 Dorosła ♀ – Id. Robert Rozwałka Fot. Ryszard Orzechowski

P. chrysops

Chorwacja 2017 ♀ Fot. Rafał Celadyn

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Dominik Rosiński

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Michał Rosiński

Okolice Garwolina 23.05.2021 ♂ Fot. Dominik Rosiński


avidal

Leave a Reply