Gilpinia frutetorum – Borecznik krzewian

Diprionidae – Borecznikowate
Masywna rośliniarka o pękatym odwłoku. Ubarwienie ciała czarnokremowe, zmienne w zależności od formy barwnej. Głowa samicy żółta z czarnym, poprzecznym pasem między oczami. Scutellum samicy z rozległą, żółta plamą, która może być rozdzielona wąską, czarna linią. Czułki samca pierzaste. Czułki samicy piłkowane, czarne; ewentualnie trzy pierwsze człony są żółte. Samice latają niechętnie. Larwa zwykle żółtozielona, rzadziej brązowawa; jej głowa jest na ogół brązowa.

Bydgoszcz 12.05.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

Bydgoszcz 12.05.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

Bydgoszcz 12.05.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

  1. Liczebność. Pospolity w lasach iglastych; imagines obserwowane znacznie rzadziej od larw
  2. Biotop. Lasy sosnowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec oraz czerwiec – lipiec/sierpień (drugie pokolenie w sezonie)
  5. Lokalizacja. Łódzkie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Larwy zjadają sosnowe igły, żerują zawsze pojedynczo
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Diprion, Neodiprion i Microdiprion oraz oczywiście Gilpinia – identyfikacja bywa bardzo trudna. I tak np. u samicy Gilpinia laricis plama na scutellum jest zawsze rozdzielona, a czułki są żółtobrązowe. U pozostałych gatunków z rodzaju żółta plama na scutellum jest zwykle nierozdzielona
  8. Uwagi. Znanymi parazytoidami larw są gąsieniczniki z rodzajów Exenterus i Olesicampe
  9. Uwagi 2. Oznaczenie osobnika z Ponikły Entomonka
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Michał Gałan avidal
Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀


avidal

Leave a Reply