Gilpinia frutetorum – Borecznik krzewian

Diprionidae – Borecznikowate
Masywna rośliniarka o pękatym odwłoku. Ubarwienie ciała czarnokremowe, zmienne w zależności od formy barwnej. Czułki samca pierzaste. Samice latają niechętnie. Larwa zwykle żółtozielona, rzadziej brązowawa; jej głowa jest na ogół brązowa.

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

Ponikła 06.06.2013

Ponikła 06.06.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity w lasach iglastych; imagines obserwowane znacznie rzadziej od larw
  2. Biotop. Lasy sosnowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec oraz czerwiec – lipiec/sierpień (drugie pokolenie w sezonie)
  5. Lokalizacja. Łódzkie – Ponikła koło Inowłodza
  6. Pokarm. Larwy zjadają sosnowe igły, żerują zawsze pojedynczo
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Diprion, Neodiprion i Microdiprion oraz oczywiście Gilpinia
  8. Uwagi. Znanymi parazytoiami larw są gąsieniczniki z rodzajów Exenterus i Olesicampe
  9. Uwagi 2. Oznaczenie Entomonka
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply