Diprionidae – Borecznikowate

Krępe, wolno latające owady. Imagines ubarwione zwykle mało kontrastowo, brązowo i czarno; samice jaśniejsze od samców. Czułki samców pierzaste, szerokie. Czułki samic wąskie, lekko ząbkowane. Odwłok najszerszy w połowie długości. Larwy gromadnie lub pojedynczo żerują głównie na sosnach.
W Polsce co najmniej 20 gatunków, z czego 5 żeruje na świerkach (w tym wykazany z naszego kraju w 2015 roku borecznik skandynawski Gilpinia fennica) , pozostałe na sosnach i tylko sporadycznie na świerkach.

Leave a Reply