Neodiprion sertifer – Borecznik rudy

Diprionidae – Borecznikowate
Znany tez jako borecznikowiec rudy. Samica pomarańczowożółta, lub czerwonopomarańczowa (ruda), o masywnym odwłoku i nitkowatych, lekko ząbkowanych czułkach. Samiec znacznie smuklejszy, czarny z rdzawożółtym spodem odwłoka, czułki pierzaste, bardzo szerokie, składające się z 25 lub 26 segmentów. Skrzydła u obu płci przezroczyste. Larwa zwykle szaro-ciemnozielona. Głowa czarna i błyszcząca, tylko w okresie konstruowania oprzędu szara. Na każdym segmencie rząd krótkich, czarnych kolców. Na bokach segmentów mogą występować czarne, od spodu jasno obrzeżone plamy.

Cieszyn 19.05.2019 Fot. Aleksander Dorda

Łódź 25.06.2016 Fot. Jacek Strojny

Łódź 25.06.2016 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Na terenach górskich i wyżynnych pospolity, na nizinach lokalny. Imagines nieczęsto obserwowane, min. ze względu na stosunkowo późną porę lotu; znacznie częściej spotyka się larwy
  2. Biotop. Lasy iglaste, młodniki sosnowe, piętro kosodrzewiny
  3. Wymiary. Samica 7-9 mm. Samiec 6-8 mm. Larwy dorastają do 25 mm
  4. Aktywność. Wrzesień – październik. Larwy od maja do lipca. Zimuje jajo. Samice latają niechętnie. Samce są znacznie żwawsze
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie sporadycznie pobierają pokarm płynny. Larwy gromadnie pożerają zeszłoroczne szpilki różnych gatunków sosen (min. limby, wejmutki, kosodrzewiny, sosny czarnej). Okazjonalnie żerują na świerkach
  7. Podobne. Inne boreczniki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Jacek Strojny

avidal

Leave a Reply