Cheilosia urbana – Wyrówka jastrzębcowa

Syrphidae – Bzygowate
Mała, ciemno ubarwiona wyrówka rozpoczynająca loty już późną zimą. Golenie 3 pary nóg u samicy zwykle całkowicie żółte, u samca z czarną obrączką. Uda przy wierzchołku ( kolana ) u obu płci żółte. Oczy owłosione. 3 człon czułków żółty.

Ch. urbana

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018

Młynek 07.04.2014

Łódź – Młynek 07.04.2014

Młynek 07.04.2014

Młynek 07.04.2014

Majerowskie Błota 31.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 31.03.2014

Majerowskie Błota 31.03.2014

Majerowskie Błota 31.03.2014

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Łąki, polany, torfowiska, skraje lasów; chętnie tereny wilgotne. Regularnie siada bezpośrednio na ziemi, często gromadnie
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm. Długość skrzydła 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się na jastrzębcach
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki, które na ogół pojawiają się później w sezonie. Gatunkiem bliźniaczym jest rzadka Cheilosia psilophalma
  8. Uwagi. Oznaczenie Bogusław Soszyński
Łaznów 16.04.2015

Łaznów 16.04.2015

Łódź – Dolina Olechówki 05.04.2017

Łódź – Dolina Olechówki  05.04.2017

Łódź – Dolina Olechówki 05.04.2017

Łódź – Dolina Olechówki  05.04.2017

Dodaj komentarz