Cheilosia urbana – Wyrówka jastrzębcowa

Syrphidae – Bzygowate
Mała, ciemno ubarwiona wyrówka rozpoczynająca loty już późną zimą. Golenie 3 pary nóg u samicy zwykle całkowicie żółte, u samca z czarną obrączką. Uda przy wierzchołku (kolana) u obu płci żółte. Oczy owłosione. 3 człon czułków żółty.

Ch. urbana

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2018 ♂

Łaznów 16.04.2015

Łaznów 16.04.2015 ♂

Dolnośląskie 03.05.2023 ♀ Fot. Michał Gałan

Dolnośląskie 03.05.2023 Fot. Michał Gałan

  1. Status. Pospolita i miejscami bardzo liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, polany, torfowiska, skraje lasów; chętnie tereny wilgotne. Regularnie siada bezpośrednio na ziemi, często gromadnie
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm. Długość skrzydła 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec; niezawodny zwiastun wiosny
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się na jastrzębcach
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki, które na ogół pojawiają się później w sezonie. Gatunkiem bliźniaczym jest rzadka Cheilosia psilophalma
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Gałan avidal

Dolnośląskie 03.05.2023 ♀ Fot. Michał Gałan

Łódź – Dolina Olechówki 05.04.2017 ♂

Lubelskie 19.04.2021 ♂ Fot. Michał Gałan

Młynek 07.04.2014

Łódź – Młynek 07.04.2014 ♂

Młynek 07.04.2014

Łódź – Młynek 07.04.2014 ♂

Majerowskie Błota 31.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 31.03.2014 ♂

Łódź – Dolina Olechówki  05.04.2017 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 05.04.2017 ♂

Łódź – Dolina Olechówki  05.04.2017 ♂

Lubelskie 19.04.2021 Fot. Michał Gałan

Majerowskie Błota 31.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 31.03.2014 ♂


Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply