Sphecodes albilabris – Nęczyn lepiarkowiec

Halictidae – Smuklikowate
Głowa czarna. Odwłok czerwony, u samicy ostatni tergit czarny. Owłosienie rzadkie, czarne, miejscami białe ( u samca twarz jasno opylona ). Skrzydła wyraźnie przyciemnione.

Łódź Rogowa 30.04.2012

Łódź – Rogowa 30.04.2012 Samica

ŁOB 13.08.2010 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 Samiec

Sp. albilabris

Łódź – Majerowskie Pole 20.08.2016 Samiec

S.albilabris

Majerowskie Pole 20.08.2016 Samiec

Sph. albilabris

Majerowskie Pole 20.08.2016 Samiec

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Otwarte, ciepłe tereny, chętnie piaskownie i wydmy śródleśne, oraz kwietne łąki i przydroża
  3. Wymiary. Samica 11-15 mm. Samiec 9-14 mm
  4. Aktywność. Samice, które zimują od kwietnia do września. Samce od lipca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie; liczny w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Kleptopasożytnicze larwy kradną zapasy larwom gatunku żywicielskiego, którym do końca maja prawie zawsze jest lepiarka wiosenna Colletes cunicularius, a potem głównie pszczolinki
  7. Podobne. Liczne inne, przeciętnie mniejsze nęczyny. Cechy diagnostyczne są trudne do analizy na zdjęciach, sprowadzają się do takich apsektów jak wielkość ciała, długość owłosienia, czy gęstość punktowania. Nieco mniejszy Sphecodes gibbus jest bardzo podobny, lecz jego odwłok jest zaczerniony na końcu u obu płci i to zwykle na co najmniej dwóch ostatnich tergitach
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Jacek Strojny
S.albilabris

Łódź 11.08.2013 Fot. Jacek Strojny

Majerowskie Pole 07.04.2014

Łódź – Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014 Samica

Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014 Samica

Majerowskie Pole 07.04.2014

Majerowskie Pole 07.04.2014 Samica

S.albilabris

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018

S albilabris

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018

Dodaj komentarz