Mystacides longicornis – Orzęsica długoroga

Leptoceridae – Niprzyrówkowate
Oczy duże, czerwonobrązowe. Skrzydła wąskie, żółte z ciemnymi, rozmytymi, często niewyraźnymi przepaskami poprzecznymi. Czułki samicy dwukrotnie dłuższe od skrzydeł, czułki samca nieco krótsze. Domki larw długie i cienkie, rurkowate, zbudowane z fragmentów roslin i ziaren piachu.

Łuków 07.07.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. W pobliżu jezior i dużych stojących zbiorników wodnych bywa liczny
  2. Biotop. Brzegi jezior i innych dużych stacjonarnych zbiorników o pH w granicach 5.2-9.4; okazjonalnie wolno płynące cieki wodne. Z zasady unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm. Rs 15-20 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. W okolicach Łodzi rzadki
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem, larwy filtrują z wody drobne szczątki roślinne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Peter Senn, Michał Gałan, Bartosz Sołtysiak, Ryszard Orzechowski i Ricosz
M.longicornis

Jezioro Rusałka 26.04.2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

Sopot 20.05.2008 Fot. Peter Senn

Lubelskie 08.07.2020 Fot. Michał Gałan

Mystacides

Jezioro Solecko 31.05.2014 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply