Mystacides longicornis – Orzęsica długoroga

Leptoceridae – Niprzyrówkowate
Oczy duże, czerwonobrązowe. Skrzydła wąskie, żółte z ciemnymi, rozmytymi, często niewyraźnymi przepaskami poprzecznymi. Czułki samicy dwukrotnie dłuższe od skrzydeł, czułki samca nieco krótsze. Domki larw długie i cienkie, rurkowate, zbudowane z fragmentów roslin i ziaren piachu.

Łuków 07.07.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. W pobliżu jezior i dużych stojących zbiorników wodnych bywa liczny
  2. Biotop. Brzegi jezior i innych dużych stacjonarnych zbiorników o pH w granicach 5.2-9.4; okazjonalnie wolno płynące cieki wodne. Z zasady unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm. Rs 15-20 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. W okolicach Łodzi rzadki
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem, larwy filtrują z wody drobne szczątki roślinne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Peter Senn Michał Gałan Bartosz Sołtysiak Ryszard Orzechowski Ricosz
M.longicornis

Jezioro Rusałka 26.04.2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

Sopot 20.05.2008 Fot. Peter Senn

Lubelskie 08.07.2020 Fot. Michał Gałan

Mystacides

Jezioro Solecko 31.05.2014 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply