Bartosz Sołtysiak

Obserwator i fotograf przyrody z Wielkopolski. Udostępnił:

Anania hortulata [208]
Anarta myrtilli [49]
Andrenosoma atra [295]
Anogcodes ustulata [135]
Cheilosia vicina [41]
Choerades marginata [265]
Chorthippus albomarginatus [359]
Conocephalus fuscus [256]
Cyclophora albipunctata [52]
Gryllotalpa gryllotalpa [398]
Hylaeus nigritus  [100]
Mystacides longicornis [87]
Neoitamus cyanurus [498]
Nepa cinerea [175]
Nymphalis antiopa [181]
Oryctes nasicornis [1101]
Pachygnatha clercki [79]
Pharyngomyia picta [77]
Philodromus fuscomarginatus [371]
Protichneumon pisorius  [217]
Rhaphigaster nebulosa [1053]
Spondylis buprestoides [470]
Stenobothrus lineatus [196]
Volucella inanis [384]
Zora spinimana  [167]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020