Bartosz Sołtysiak

Obserwator i fotograf przyrody z Wielkopolski. Udostępnił:

Anania hortulata [208] Anarta myrtilli [49] Andrenosoma atra [295] Anogcodes ustulata [135] Cheilosia vicina [41] Choerades marginata [265] Chorthippus albomarginatus [359] Conocephalus fuscus [256] Cyclophora albipunctata [52] Gryllotalpa gryllotalpa [398] Hylaeus nigritus  [100] Mystacides longicornis [87] Neoitamus cyanurus [498] Nepa cinerea [175] Nymphalis antiopa [181] Oryctes nasicornis [1101] Pachygnatha clercki [79] Pharyngomyia picta [77] Philodromus fuscomarginatus [371] Protichneumon pisorius  [217] Rhaphigaster nebulosa [1053] Spondylis buprestoides [470] Stenobothrus lineatus [196] Volucella inanis [384] Zora spinimana  [167]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020