Bartosz Sołtysiak

Obserwator i fotograf przyrody z Wielkopolski. Udostępnił:

Anania hortulata []
Anarta myrtilli [24]
Andrenosoma atra []
Anogcodes ustulata []
Cheilosia vicina []
Choerades marginata []
Chorthippus albomarginatus []
Conocephalus fuscus []
Cyclophora albipunctata [29]
Gryllotalpa gryllotalpa []
Hylaeus nigritus  [46]
Mystacides longicornis [38]
Neoitamus cyanurus []
Nepa cinerea []
Nymphalis antiopa []
Oryctes nasicornis [661]
Pachygnatha clercki [35]
Pharyngomyia picta [41]
Philodromus fuscomarginatus [207]
Protichneumon pisorius  [93]
Rhaphigaster nebulosa [329]
Spondylis buprestoides []
Stenobothrus lineatus []
Volucella inanis []
Zora spinimana  [76]

Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2018 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2019