Mogulones geographicus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, ciemny, zakrzywiony do dołu. Ciało zwarte, pękate. Ubarwienie brunatne do niemal czarnego – na głowie, przedpleczu i pokrywach mozaika jasnych linii i smug nadająca temu gatunkowi niepowtarzalny wygląd; szczególnie charakterystyczne są pionowe linie na przedpleczu i deseń w kształcie litery „V” na pokrywach tuż za podstawą przedplecza.

Poznań 27.11.2020 Fot. Bartosz Sołtysiak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Suche łąki, polany, ugory, skraje lasów, zarośla, przydroża, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4.4-5.5 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik/listopad; apogeum pojawu przypada na czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na żmijowcach; larwy w korzeniach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bartosz Sołtysiak
  9. M. geographicus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply