Anogcodes ustulatus – Potrzyżyłek

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Przedplecze samicy brązowopomarańczowe, samca czarne. Pokrywy brązowopomarańczowe, często z mniej lub bardziej szerokimi intensywnie czarnymi pasami wzdłuż boków, lub na końcach pokryw. Nogi czarne.

a.ustulatus

Poznań – Lasek Golęciński – lipiec 2017 ♀ Fot. Bartosz Sołtysiak

Gościm 20.07.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 20.07.2012 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 ♀ żerująca na róży

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 ♀

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 ♀

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie coraz częściej spotykany
  2. Biotop. Zarośla, łąki, murawy kserotermiczne, skraje lasów, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie pomorskie; możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Ksylofagiczne larwy żerują w martwym drewnie
  7. Podobne. Anogcodes rufiventris i Nacerdes melanura mają jaśniejsze golenie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Dorota R. Bartosz Sołtysiak Ryszard Orzechowski avidal
  9. Uwagi 2. Osobnika z Warszawy oznaczył Bartek Pacuk
  10. A.ustulatus w bazie BioMap
An.ustulatus

Warszawa – Most Gdański 25.07.2019 ♂ Fot. Dorota R.

A.ustulatus

Warszawa – Most Gdański 25.07.2019 ♂ Fot. Dorota R.

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 ♀


avidal

Leave a Reply