Anogcodes ustulatus – Potrzyżyłek

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Przedplecze samicy brązowopomarańczowe, samca czarne. Pokrywy brązowopomarańczowe, często z mniej lub bardziej szerokimi intensywnie czarnymi pasami wzdłuż boków, lub na końcach pokryw. Nogi czarne.

a.ustulatus

Poznań – Lasek Golęciński – lipiec 2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

Gościm 20.07.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 20.07.2012 Samica Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Zarośla, łąki, murawy kserotermiczne, skraje lasów, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie; możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Ksylofagiczne larwy żerują w martwym drewnie
  7. Podobne. Anogcodes rufiventris i Nacerdes melanura mają jaśniejsze golenie
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Radzido, Bartosz SołtysiakRyszard Orzechowski
  9. Uwagi 2. Osobnika z Warszawy oznaczył Bartek Pacuk
  10. A.ustulatus w bazie BioMap
An.ustulatus

Warszawa – Most Gdański 25.07.2019 Samiec Fot. Dorota R.

A.ustulatus

Warszawa – Most Gdański 25.07.2019 Fot. Dorota R.

 

Dodaj komentarz