Anogcodes melanurus – Potrzyżyłek dereniak

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Przedplecze samicy pomarańczowe lub czerwone, samca czarne. Pokrywy żółto-brązowe, u samca zwykle z czarnymi smugami brzeżnymi zachodzącymi na wierzchołki pokryw. Nogi czarne.

Koryciny 11.06.2023 ♂ Fot. Szymon Czarnocki

  1. Status. Rzadki, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Łąki, murawy kserotermiczne, skraje lasów, ugory, przydroża, polany z kwitnącymi krzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Pyłek. Ksylofagiczne larwy żerują w martwym drewnie
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z liczniejszym Anogcodes ustulatus (pokrywy ciemniejsze, ciemne obrzeżenie pokryw u samca – o ile występuje – jest na ogół mniej rozległe) oraz Anogcodes rufiventris (ciemne obrzeżenie pokryw szersze)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Szymon Czarnocki
  9. A.melanurus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply