Oedemeridae – Zalęszczycowate

Delikatne, zwykle niewielkie i smukłe chrząszcze. Głowa mała, mniej więcej szerokości sercowatego często przedplecza. Czułki długie, cienkie. Imagines są melitofagiczne ( pyłkożerne ), larwy żywią się drewnem i grzybami. W Polsce na pewno występują 22 gatunki.

Gościm 20.07.2012 Fot. Ryszard Orzechowski Anogcodes ustulatus
Struga Dobieszkowska 20.04.2011 Calopus serraticornis – Pniakowiec piłkorożny
Widzew 12.08.2011 Chrysanthia geniculata
O.viridissima Chrysanthia viridissima
Młoszowa - Kwiecień 2016 Fot. Rafał Celadyn Ischnomera sanguinicollis
Sine Wiry 26.05.2013 Ischnomera spp.
Nacerdes carniolica
O croceicollis Oedemera croceicollis – Zalęszczyca
Kopalnia Górażdże 29.06.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz Oedemera femorata – Zalęszczyca grubouda
Gościm 01.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski Oedemera flavipes – Zalęszczyca kózkowata
Oedemera lurida – Zalęszczyca drobna
Leśna Góra 05.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski Oedemera podagrariae
Widzew 02.05.2011 Samica Oedemera virescens – Zalęszczyca zielona

Zobacz też:
Oedemera nobilis

Leave a Reply