Oedemeridae – Zalęszczycowate

Delikatne, zwykle niewielkie i smukłe chrząszcze. Głowa mała, mniej więcej szerokości sercowatego często przedplecza. Czułki długie, cienkie. Imagines są melitofagiczne (pyłkożerne), larwy żywią się drewnem i grzybami. W Polsce na pewno występują 22 gatunki.

Zobacz też:
Oedemera nobilis – Zalęszczyca lśniąca
Sparedrus testaceus – Terakotnik pannoński

Leave a Reply