Ischnomera sanguinicollis

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Głowa szaroczarna, niewiele węższa od przedplecza. Przedplecze pomarańczowe, lub czerwone, zwężające się ku tyłowi, wyraźnie węższe od nasady pokryw; na przedpleczu dwa dołkowate wgłębienia. Pokrywy szaroczarne z 4-ema widocznymi żeberkami; często z zielonkawym połyskiem. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Młoszowa - Kwiecień 2016 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa – Kwiecień 2016 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Świetliste, wilgotne lasy, stare parki; imagines znajdowane na kwitnących krzewach, na roślinach zielnych, bądź wygrzewające się na liściach
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolska. Znajdowana głównie na południu kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, lub nieobecna
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy saprofagiczne, żerują w murszejącym drewnie wiązów, buków, dębów i innych; sporadycznie zasiedlają drzewa iglaste
  7. Podobne. Bardzo podobna Oedemera croceicollis ma jaśniejsze golenie i czułki; zasiedla odmienne biotopy. U Anogcodes fulvicollis i Anogcodes ruficollis na każdej z pokryw wsytepują tylko 3 żeberka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. I.sanguinicollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply