Nacerdes carniolica

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Głowa żółta, u niektórych osobników z ciemną plamką na czole. Czoło między oczami relatywnie wąskie – węższe niż odległość między nasadami czułków. Przedplecze wąskie, żółte z brunatnymi plamami na bokach; wielkość tych plam jest zmienna, niekiedy rozlewają się aż do środka przedplecza. Scutellum żółte. Pokrywy brunatne – na każdej z nich 4 podłużne żeberka. Nogi całkowicie lub niemal całkowicie żółte. Czułki żółte, tylko przy nasadzie na ogół przyciemnione.

Niemcy – Hürth 03.08.2020 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Bardzo rzadki, po raz pierwszy obserwowany w Polsce w 2009 roku w Puszczy Białowieskiej. Nie umieszczony w Czerwonej Księdze ani na Czerwonej Liście, gdyż te były redagowane przed jego odkryciem w Polsce
  2. Siedlisko. Lasy oraz środowiska półotwarte – np. porośnięte sosnami wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-17 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Imagines aktywne głównie o zmierzchu i w nocy, w ciągu dnia skrywaja się w szczelinach kory lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce wykazywana jedynie z Puszczy Białowieskiej i z pobrzeża Bałtyku
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie drzew iglastych, zwłaszcza sosen
  7. Podobne. U Nacerdes melanura czoło między oczami jest co najmniej tak szerokie, jak odległość między nasadami czułków, pokrywy są jaśniejsze a uda wyraźnie ciemniejsze. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply