Cyclophora albipunctata – Świerzbik białokropek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szarobiałe z dwoma przepaskami poprzecznymi utworzonymi z ciemnych małych plamek rozstawionych liniowo obok siebie. Rzędy czarnych plamek także przy tylnych brzegach skrzydeł. Biała plamka w szarej, lub czarnej obwódce obecna w polu środkowym każdego ze skrzydeł.

Poznań 07.07.2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

Cyc.albipunctata

Łódzkie 20.08.2012 ♂ Fot. Jacek Nowak

Puszcza Augustowska 17.07.2021 Fot. Jarosław Potapowicz

Cyc.albipunctata.

Łódzkie 09.05.2013 ♀ Fot. Jacek Nowak

Cyc albipunctata

Łódzkie 22.07.2015 ♂ Fot. Jacek Nowak

C.albipunctata

Łódź 24.05.2014 ♂ Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 20-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienica od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, lubelskie, podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na olszach i brzozach
  7. Podobne. U Cyclophora pendularia tło skrzydeł jest ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Jacek Nowak Jerzy Strzelecki Bartosz Sołtysiak Ricosz
  9. C.albipunctata w bazie Biomap
  10. C.albipunctata na Lepiforum
cy-albipunctata

Łuków 13.09.2016 Fot. Ricosz


Rodzaj Cyclophora - Świerzbik


avidal

Leave a Reply