Cyclophora albipunctata – Świerzbik białokropek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szarobiałe z dwoma przepaskami poprzecznymi utworzonymi z ciemnych małych plamek rozstawionych liniowo obok siebie. Rzędy czarnych plamek także przy tylnych brzegach skrzydeł. Biała plamka w szarej, lub czarnej obwódce obecna w polu środkowym każdego ze skrzydeł.

Poznań 07.07.2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

Cyc.albipunctata

Łódzkie 20.08.2012 Fot. Jacek Nowak

Cyc.albipunctata.

Łódzkie 09.05.2013 Fot. Jacek Nowak

Cyc albipunctata

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

C.albipunctata

Łódź 24.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 20-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienica od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na olszach i brzozach
  7. Podobne. U Cyclophora pendularia tło skrzydeł jest ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Jerzy Strzelecki Bartosz Sołtysiak Ricosz
  9. C.albipunctata w bazie Biomap
  10. C.albipunctata na Lepiforum
cy-albipunctata

Łuków 13.09.2016 Fot. Ricosz


Rodzaj Cyclophora - Świerzbik


avidal

Leave a Reply