Neoitamus cyanurus – Łowczak niebieskawy

Asilidae – Łowikowate
Średniej wielkości łowik o lśniących u samca tergitach 6 i 7 (przynajmniej); sternit 7 u samicy lśniący. Epandrium dwukrotnie tak długie, jak szerokie. Na potylicy kępka włosków skierowana w kierunku twarzy. Uda czarnobrązowe, golenie wyraźnie jaśniejsze, brązowopomarańczowe.

Łódzkie 14.07.2021 ♀ Fot. Barnaba

Łódzkie 14.07.2021 ♀ Fot. Barnaba

Modlica 16.06.2013 Samiec

Modlica 16.06.2013 ♂

N.cyanurus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, pastwiska, zarośla, okolice zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżny entomofag
  7. Podobne. Przede wszystkim Neoitamus socius – samca można odróżnić po wyraźnie krótszym epandrium, samicę po mitrotrichiach w komórce radialnej (u N.socius microtrichia zajmują większy fragment komórki radialnej). Nieco łatwiej wykluczyć Neoitamus cothurnatus, którego samiec ma matowy 6 tergit, a samica podłużne matowe pasy na 7 sternicie
  8. Uwagi. Łowika z Modlicy zidentyfikował Reinoud van den Broek
  9. uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Bartosz Sołtysiak avidal
Las wiączyński 05.07.2015 I copula

Las wiączyński 05.07.2015 In copula

N.cyanurus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019 ♀ ze złowionym Serica brunnea

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♂

Neoitamus

Las żeromiński 05.06.2015

n.cyanurus

Lasy w okolicach Piły – sierpień 2018 ♀ Fot. Bartosz Sołtysiak

Las wiączyński 05.07.2015

Las wiączyński 05.07.2015

In copula

Las żeromiński 05.06.2015

Modlica 16.06.2013

Modlica 16.06.2013 ♂

Modlica 16.06.2013

Modlica 16.06.2013 ♂

N.cyanurus

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀

neoitamus

Łódź – BRUS 21.05.2018 ♂


avidal

Leave a Reply