Neoitamus cyanurus – Łowczak niebieskawy

Asilidae – Łowikowate
Średniej wielkości łowik o lśniących u samca tergitach 6 i 7 ( przynajmniej ); sternit 7 u samicy lśniący. Epandrium dwukrotnie tak długie, jak szerokie. Na potylicy kępka włosków skierowana w kierunku twarzy. Uda czarnobrązowe, golenie wyraźnie jaśniejsze, brązowopomarańczowe.

Modlica 16.06.2013 Samiec

Modlica 16.06.2013 Samiec

Modlica 16.06.2013

Modlica 16.06.2013

Modlica 16.06.2013

Modlica 16.06.2013

N.cyanurus

Piskorzeniec 23.07.2015 Samica

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, pastwiska, zarośla, okolice zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżny entomofag
  7. Podobne. Przede wszystkim Neoitamus socius – samca można odróżnić po wyraźnie krótszym epandrium, samicę po mitrotrichiach w komórce radialnej ( u N.socius microtrichia zajmują większy fragment komórki radialnej ). Nieco łatwiej wykluczyć Neoitamus cothurnatus, którego samiec ma matowy 6 tergit, a samica podłużne matowe pasy na 7 sternicie
  8. Uwagi. Łowika z Modlicy zidentyfikował Reinoud van den Broek
N.cyanurus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019 Samica ze złowionym Serica brunnea

N.cyanurus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

Las wiączyński 05.07.2015 I copula

Las wiączyński 05.07.2015 In copula

Las wiączyński 05.07.2015

Las wiączyński 05.07.2015

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016

Neoitamus

Las żeromiński 05.06.2015

n.cyanurus

Lasy w okolicach Piły – sierpień 2018 Fot. Bartosz Sołtysiak

In copula

Las żeromiński 05.06.2015

neoitamus

Łódź – BRUS 21.05.2018

Dodaj komentarz