Gasteruption spp. – Zadziorki

Gasteruptiidae – Zadziorkowate
Ciało smukłe. Głowa czarna. Tułów zwykle czarny (pomarańczowy np. u G.hastator), z wyraźnie uwydatnionym mesoscutum. Odwłok stylikowany, czarny – środkowe tergity, lub ich krawędzie najczęściej czerwonopomarańczowe. Pokładełko u samic wyraźnie widoczne, o długości mniejszej, bądź większej od skrzydeł; wierzchołek pokładełka u niektórych gatunków czarny, u innych biały (i znów  – w zależności od gatunku to rozjaśnienie jest mniej, lub bardziej rozległe). Tylne golenie zgrubiałe w części apikalnej.
W Polsce co najmniej 14 trudnych do rozróżnienia gatunków + łatwy do rozpoznania G.hastator. Zwykle obserwowane są dwa najpospolitsze z nich: Gasteruption jaculator (pokładełko bardzo długie z białym wierzchołkiem) i Gasteruption assectator (pokładełko krótkie, czarno zakończone).

Gasteruption sp.

Przedborski PK 03.07.2018 ♂ Fot. Jacek Strojny

Widzew 24.06.2012

Łódź – Widzew 24.06.2012 ♂

Widzew 24.06.2012

Łódź – Widzew 24.06.2012 ♂

Orelec 07.08.2021 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

 1. Liczebność. Dwa najpospolitsze gatunki są liczne, większość pozostałych obserwuje się sporadycznie na rozproszonych, często bardzo nielicznych stanowiskach (co wynika min. z publikacji profesora Wisniowskiego)
 2. Biotop. Łąki, ugory, polany, przytorza, piaszczyste murawy – wszędzie tam, gdzie znajdą kwiaty i gatunki żywicielskie
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 9-18 mm (G.jaculator 10-16 mm)
 4. Aktywność. Maj – wrzesień
 5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, Bieszczady. Rodzaj zasiedla cały kraj, jednak niektóre gatunki są bardzo lokalne
 6. Pokarm. Nektar. Pyłek tylko sporadycznie. Larwy pasożytują w gniazdach lepiarek Colletidae i miesierek Megachilidae; pożerają jaja i larwy gospodarza, a następnie zgromadzony zapas pyłku , lub pyłku wymieszanego z nektarem
 7. Podobne. Charakterystyczne, niemniej przy braku opatrzenia można je pomylić ze szczerklinami z rodzaju Ammophila
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Kamil Stajniak Jacek Strojny Andrzej Kucharski avidal

Najpospolitszy krajowy gatunek – Gasteruption assectator – wyróżnia się następującymi cechami:

 • głowa z widoku od góry o szerokości wyraźnie przewyższającej szerokość, z delikatnym srebrnym opyleniem
 • mesoscutum z wyraźnymi drobnymi zmarszczkami, bez jedwabistego połysku
 • na bokach tergitów 2-4 pomarańczowe, zwykle połączone grzbietowo plamy
 • pokładełko krótkie, 1-1.3 razy tak długie jak tylna goleń, bez wyraźnego oszczecenia
 • tylne golenie oraz nasadowe człony tylnych stóp (basitarsus) z białą obrączką, która może być od spodu rozerwana
 • 6 człon czułków 1.8 razy tak długi jak szeroki
 • przedostatni (preapical) człon czułków 1.5 razy tak długi jak szeroki

Do gatunków bliźniaczych zalicza się min. Gasteruption boreale i Gasteruption nigritarse – samice tych gatunków różnią się min. krótszym pokładełkiem i gładszą strukturą mesoscutum, samce krótszą głową. Poniżej dwie fotografie samic z grupy gatunkowej

Gasteruption species

Sandomierz 2016 ♀ Fot. Kamil Stajniak

Gasteruptuion species

Las wiączyński 23.08.2016 ♀


Modlica 30.07.2015

Modlica 30.07.2015 ♀

Modlica 30.07.2015

Modlica 30.07.2015 ♀ – jasny wierzchołek pokładełka i białe obrączki na tylnych goleniach pozwalają podejrzewać G.jaculator


avidal

Leave a Reply