Kamil Stajniak

Obserwuje i uwiecznia na fotografiach przyrodę Kotliny Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gór Pieprzowych i doliny Wisły. Specjalizuje się w technice stackowania. Swoje prace prezentuje na Facebook.comFlickr.com. W sierpniu 2019 roku utworzył niesamowitą galerię mrówek – http://ant-photo.eu/.

Udostępnił:
Acherontia atropos [] Asianellus festivus [333] Atypus muralis [116] Camponotus fallax [] Camponotus vagus [] Chrysis ignita [] Chrysis illigeri [] Cicindela campestris [275] Cicindela sylvatica [318] Colobopsis truncata [94] Cylindera germanica [121] Dalmannia aculeata [129] Dorcadion scopolii [268] Formica pratensis [] Formica pressilabris [] Formica truncorum [] Gasteruption cf.assectator [436] Gelis sp [] Habrosyne pyritoides [] Harpagoxenus sublaevis [] Hedychrum chalybaeum [] Hoplitis papaveris [214] Lasius fuliginosus [] Lignyodes enucleator [] Myrmarachne formicaria [289] Myrmica rubra [56] Myrmica rubiginodis [563] Neptis rivularis [178] Neria cibaria [] Perilampus auratus [] Pseudicius encarpatus [242] Vespula vulgaris [] Xanthostigma xanthostigma []


Liczby w nawiasach to ilość odsłon (uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020