Titanoeca quadriguttata – Podkamieniak czteroplamkowy

Titanoecidae – Podkamieniakowate
Głowotułów czerwonobrązowy, bardziej jaskrawy u samca. Odwłok samicy jednolicie czarny, u samca z dwiema parami białych plam o dość zmiennym kształcie.

Austria – Apetlon 12.06.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany VU
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte o wapiennym podłożu – w tym murawy kserotermiczne i zbocza z wystawą południową. Większość dnia spędza w legowisku ukrytym w ściółce, pod kamieniami lub pod leżącym drewnem
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce większość stanowisk znajduje się na południu kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce poruszające się po ziemi, które łowi w sieć przymocowana do spodniej strony kamieni lub kawałków drewna
  7. Podobne. Titanoeca spominima to drugi krajowy gatunek z rodzaju; zasiedla tereny piaszczyste – obie płci pozbawione są jasnych plam odwłokowych. U samca Titanoeca schineri obecna jest tylko jedna para plam (na środku odwłoka) – gatunek ten w Polsce nie występuje
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply