Lignyodes enucleator – Drzewiaczek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek wąski, długi, zakrzywiony do dołu. Ciało pokryte brązowymi i brunatnymi łuskami. Boczne krawędzie przedplecza rozszerzają się ku podstawie przedplecza, a od połowy długości są niemal proste. Środkowa część przedplecza ciemniejsza od boków. Na pokrywach para rozległych, brunatnych plam nie dochodzących do szwu pokryw. Nogi czerwono-brązowe.

Sandomierz 28.04.2020 Fot. Kamil Stajniak

Sandomierz 28.04.2020 Fot. Kamil Stajniak

  1. Status. Dawniej rzadki, obecnie wyraźnie zwiększa liczebność. Wykazywany m.in. z Wyżyny Lubelskiej, Warszawy i Wrocławia
  2. Siedlisko. Przydroża, aleje, ogrody, skraje lasów i parki z jesionami
  3. Wymiary. Długość ciała 3.4-4.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Wyżyna Sandomierska, śląskie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Liście jesionów. Larwy żerują wewnątrz nasion jesionów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – można go pomylić z Orchestes quercus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Kamil Stajniak avidal
  9. L.enucleator w bazie BioMap

Polana Polichno 27.05.2020

Cieszyn 24.04.2020 Fot. Aleksander Dorda


avidal