Lignyodes enucleator – Drzewiaczek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek wąski, długi, zakrzywiony do dołu. Ciało pokryte brązowymi i brunatnymi łuskami. Boczne krawędzie przedplecza rozszerzają się ku podstawie przedplecza, a od połowy długości są niemal proste. Środkowa część przedplecza ciemniejsza od boków. Na pokrywach para rozległych, brunatnych plam nie dochodzących do szwu pokryw. Nogi czerwonobrązowe.

Sandomierz 28.04.2020 Fot. Kamil Stajniak

Sandomierz 28.04.2020 Fot. Kamil Stajniak

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie zwiększa liczebność; mimo to wciąż sporadycznie obserwowany. Wykazywany min. z Wyżyny Lubelskiej, Warszawy i Wrocławia
  2. Biotop. Przydroża, aleje, ogrody, skraje lasów i parki z jesionami
  3. Wymiary. Długość ciała 3.4-4.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Wyżyna Sandomierska
  6. Pokarm. Liście jesionów. Larwy żerują wewnątrz nasion jesionów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Kamil Stajniak
  9. L.enucleator w bazie BioMap