Manica rubida – Wścieklica dorodna

Formicidae – Mrówkowate
Samica – ciało masywne, czerwonobrązowe z przyciemnioną przednią częścią głowy i fragmentem odwłoka, pokryte jasnymi włoskami szczególnie dobrze widocznymi na głowie i w tylnej części odwłoka. Propodeum bez kolców, zaokrąglone lub z małymi guzkami. Stylik (trzonek) złożony z dwóch guzowatych członów zwanych pomostkiem i zapomostkiem. Odwłok zaopatrzony w żądło; użądlenie jest bolesne. Samce (trutnie) czarne, bądź brunatne. Należy do podrodziny Myrmecinae.

  1. Liczebność. Na południu kraju bywa liczna. W środkowej i północnej Polsce nie występuje, bądź jest bardzo rzadka. Kolonie relatywnie niewielkie, liczące zwykle do kilkuset robotnic
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne suche, nasłonecznione, chętnie kamieniste tereny otwarte, łąki, pastwiska; spotykana także w miastach
  3. Wymiary. Królowa 10-13 mm. Robotnice 5-9 mm. Trutnie 8-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Rójka dwukrotnie w sezonie – w kwietniu i maju oraz ponownie w sierpniu i wrześniu
  5. Lokalizacja. Na Wyżynie Łódzkiej przypuszczalnie nie występuje
  6. Pokarm. Spadź, owady i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna; nieco podobna Myrmica rubra jest wyraźnie mniejsza (robotnice 4-5 mm)

avidal

2 thoughts on “Manica rubida – Wścieklica dorodna

  1. Hmm… Patrzę i coś mi nie pasuje. Manica ma zazwczaj czerwony tył głowy i nieco bardziej wypukły pierwszy segment pomostka… No i jak powiększam drugą fotkę to zdaje mi się, że tam widać kolce.

Leave a Reply