Formicidae – Mrówkowate

Żądłówki eusocjalne. Tworzą wieloletnie społeczeństwa, na czele których stoi jedna, lub kilka królowych (oligoginia). Wszystkie prace wykonują niezdolne do rozrodu bezskrzydłe robotnice minor – piastunki i zbieraczki, a mrowiska strzegą uzbrojone w potężne żuwaczki robotnice major –  żołnierze (nie u wszystkich gatunków) – wszystkie te kasty to samice. Zawsze uskrzydlone samce pojawiają się w mrowisku efemerycznie; po rójce giną bez wyjątku. Niektóre gatunki wyspecjalizowały się w pasożytnictwie na społecznych krewniakach. Podczas łupieżczych napadów porywają poczwarki zdobywając tym samym zastępy przyszłych niewolnic. Królowe innych gatunków przedostają się do obcego mrowiska i zabijają królową, po czym zajmują jej miejsce. Robotnice z takiego mrowiska wychowują wtedy potomstwo inwazyjnego gatunku.

Przepiękne fotografie mrówek z różnych stron świata można oglądać w galerii Kamila Stajniaka.

W Polsce występuje co najmniej 105 gatunków mrówek, w większości bardzo trudnych do oznaczenia; liczba ta zapewne będzie się jeszcze zwiększać. Zostały one podzielone na 4 podrodziny:

  • Ponerinae – Złośnice
  • Myrmicinae – Wścieklice
  • Dolichoderinae – Nadrzewnice
  • Formicinae – Mrówki


Formicidae - Świat

One thought on “Formicidae – Mrówkowate

  1. O mrówkach to tu raczej zbyt skromnie jak na mój gust. Mogę liczyć w niedalekiej przyszłości o więcej gatunków? Wiem, że mrówki są raczej trudne do rozpoznawani, ale są w Polsce też takie gatunki, które można bez problemu rozpoznać gołym okiem: Camponotus vagus, C. fallax, Polyergus rufescens, Lasius fuliginosus, L. brunneus, L. emarginatus, Dolichoderus quadripunctatus, Manica rubida czy Solenopsis fugax.

Leave a Reply