Solenopsis fugax – Mrówka złodziejka

Formicidae – Mrówkowate
Królowa ciemnobrązowa z całkowicie żółtymi (ew. żółtobrązowymi) nogami. Robotnice żółtobrązowe. Trutnie czarne. Odwłok stylikowany – stylik złożony z 2 guzkowatych członów: pomostka i zapomostka. Królowe i robotnice wyposażone w żądło.

S.fugax

Kraków 30.08.2019 Królowa Fot. Maksymilian Syratt

Sol.fugax

Kraków 30.08.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

Solenopsis

Kraków 30.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita i liczna; podczas rójki zdarzają się masowe loty godowe
  2. Biotop. Gniazda innych mrówek
  3. Wymiary. Królowa 5.5-7 mm. Truteń 4.5-5.5 mm. Robotnice 1.5-2.5 mm.; uznawane za najmniejsze krajowe mrówki
  4. Aktywność. Aktywna od wiosny do jesieni. Rójka w sierpniu i we wrześniu
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Gatunek pasożytniczy stosujący strategię lestobiozy polegającą na rabunku żywności zgromadzonej przez gatunek gospodarza – w tym wypadku są to inne gatunki mrówek, z różnych rodzin – oraz na pożeraniu ich jaj, larw i poczwarek. Imagines nie gardzą także spadzią mszyc korzeniowych i drobnymi bezkręgowcami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. Królową łatwo pomylić z królową Tetramorium caespitum (ciemniejsze uda i odwłok)
  8. Uwagi. Autorami fotografii są Kamil Stajniak i Maksymilian Syratt

Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

Leave a Reply