Solenopsis fugax – Mrówka złodziejka

Formicidae – Mrówkowate
Znana też jako społecznica lokatorka. Królowa ciemnobrązowa z całkowicie żółtymi (ew. żółto-brązowymi) nogami. Robotnice żółto-brązowe. Trutnie czarne. Odwłok stylikowany – stylik złożony z 2 guzkowatych członów: pomostka i zapomostka. Królowe i robotnice wyposażone w żądło.

Kraków 30.08.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

S.fugax

Kraków 30.08.2019 Królowa Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 19.09.2020 Królowa Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 19.09.2020 Królowa Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Nierzadka; podczas rójki zdarzają się masowe loty godowe
  2. Siedlisko. Gniazda innych mrówek, zwłaszcza na nasłonecznionych skrajach lasów i na murawach kserotermicznych
  3. Wymiary. Królowa 5.5-7 mm. Truteń 4.5-5.5 mm. Robotnice 1.5-2.5 mm.; uznawane za najmniejsze krajowe mrówki
  4. Aktywność. Aktywna od wiosny do jesieni. Rójka w sierpniu i we wrześniu
  5. Lokalizacja. Małopolskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gatunek pasożytniczy stosujący strategię lestobiozy polegającą na rabunku żywności zgromadzonej przez gatunek gospodarza – w tym wypadku są to inne gatunki mrówek, z różnych rodzin – oraz na pożeraniu ich jaj, larw i poczwarek. Imagines nie gardzą także spadzią mszyc korzeniowych i drobnymi bezkręgowcami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. Królową łatwo pomylić z królową Tetramorium caespitum (ciemniejsze uda i odwłok)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Maks Syratt

Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

Warszawa – Las Natoliński 19.05.2021 Robotnica Fot. Marek W.Kozłowski

Kraków 19.09.2020 Robotnice Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply