Temnothorax spp. – Wysmuklice

Formicidae – Mrówkowate
Małe i bardzo małe, zwykle pomarańczowobrązowe mrówki o charakterystycznej dla podrodziny Myrmicinae budowie stylika  składającego się z 2 guzkowatych członów: pomostka i zapomostka. Odwłok często z ciemną, poprzeczną smugą środkową i rozjaśnieniem w przedniej części, które przy odpowiednim świetle widoczne jest jako żółte, lub żółtopomarańczowe, duże plamy. Czułki 12-członowe. W Polsce co najmniej 10 gatunków, w większości nierozróżnialnych na fotografiach terenowych.

Temnothorax

Łódź – BRUS 08.08.2019

Temnothorax

Łódź – BRUS 06.08.2019 Przypuszczalnie Temnothorax crassispinus

Temnothorax

Łódź – BRUS 06.08.2019

 1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (np. Temnothorax crassispinus) , jednak większość rzadkich lub bardzo rzadkich (w tym Temnothorax interruptus, wysmuklica bruzdogłówka Temnothorax clypeatus, wysmuklica gałęziówka Temnothorax affinis)
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody – często przesiadują na liściach – ale też w przypadku niektórych gatunków tereny otwarte (Temnothorax unifasciatus, Temnothorax albipennis); wiele gatunków termofilnych. Gniazdują w zależności od gatunku w martwym drewnie, w suchych gałązkach, w ziemi, w korzeniach traw i roślin zielnych, pod kamieniami, w szczelinach skalnych, w pustych łodygach roślin. Temnothorax affinis i wysmuklica korówka Temnothorax corticalis to gatunki wyłącznie nadrzewne
 3. Wymiary. Temnothorax crassispinus – królowe 3.8-4.7 mm, robotnice 2.5-3 mm. Inne gatunki o zbliżonych rozmiarach
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Rójka zwykle od czerwca/lipca do sierpnia/września
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Bezkręgowce, spadź; rzadziej nektar, pyłek, soki roślinne, gnijące grzyby. Larwy karmione są poćwiartowanymi owadami
 7. Podobne. Przede wszystkim równie małe gatunki z rodzaju Leptothorax, bardzo trudne do odróżnienia
 8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
 9. Gatunki występujące w Polsce wg BioMap:
 • wysmuklica gałęziówka (podobna) Temnothorax affinis – rzadka, zasiedlająca kserotermy
 • Temnothorax albipennis – rzadka, znana głownie z Pienin
 • wysmuklica bruzdogłówka Temnothorax  clypeatus – bardzo rzadka
 • wysmuklica korówka Temnothorax corticalis – rzadka
 • Temnothorax crassispinus – pospolita
 • Temnothorax interruptus – bardzo rzadka
 • Temnothorax parvulus – lokalna
 • Temnothorax saxonicus – rzadka
 • wysmuklica darniówka (pustelnica) Temnothorax tuberum – lokalna
 • wysmuklica paskowana Temnothorax unifasciatus – głównie na południu kraju

Łódź -Widzew 27.06.2021 Dojenei mszyc Panaphis juglandis

Łódź -Widzew 27.06.2021

Temnothorax

Łódź – BRUS 08.08.2019

Temnothorax

Łódź – BRUS 16.06.2019


avidal

Leave a Reply