Temnothorax spp. – Wysmuklice

Formicidae – Mrówkowate
Małe i bardzo małe, zwykle pomarańczowobrązowe mrówki o charakterystycznej dla podrodziny Myrmicinae budowie stylika  składającego się z 2 guzkowatych członów: pomostka i zapomostka. Odwłok często z ciemną, poprzeczną smugą środkową i rozjaśnieniem w przedniej części, które przy odpowiednim świetle widoczne jest jako żółte lub żółtopomarańczowe, duże plamy. Czułki 12-członowe. W Polsce co najmniej 10 gatunków, w większości nierozróżnialnych na fotografiach terenowych.

Temnothorax

Łódź – BRUS 08.08.2019

Temnothorax

Łódź – BRUS 06.08.2019 Przypuszczalnie Temnothorax crassispinus

Temnothorax

Łódź – BRUS 06.08.2019

 1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (np. Temnothorax crassispinus), jednak większość rzadkich lub bardzo rzadkich (w tym Temnothorax interruptus, wysmuklica bruzdogłówka Temnothorax clypeatus, wysmuklica gałęziówka Temnothorax affinis)
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody – często przesiadują na liściach – ale też w przypadku niektórych gatunków tereny otwarte (Temnothorax unifasciatus, Temnothorax albipennis); wiele gatunków termofilnych. Gniazdują w zależności od gatunku w martwym drewnie, w suchych gałązkach, w ziemi, w korzeniach traw i roślin zielnych, pod kamieniami, w szczelinach skalnych, w pustych łodygach roślin. Temnothorax affinis i wysmuklica korówka Temnothorax corticalis to gatunki wyłącznie nadrzewne
 3. Wymiary. Temnothorax crassispinus – królowe 3.8-4.7 mm, robotnice 2.5-3 mm. Inne gatunki o zbliżonych rozmiarach
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Rójka zwykle od czerwca/lipca do sierpnia/września
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Bezkręgowce, spadź; rzadziej nektar, pyłek, soki roślinne, gnijące grzyby. Larwy karmione są poćwiartowanymi owadami
 7. Podobne. Przede wszystkim równie małe gatunki z rodzaju Leptothorax, bardzo trudne do odróżnienia
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
 9. Gatunki występujące w Polsce wg BioMap:
 • wysmuklica gałęziówka (podobna) Temnothorax affinis – rzadka, zasiedlająca kserotermy
 • Temnothorax albipennis – rzadka, znana głownie z Pienin
 • wysmuklica bruzdogłówka Temnothorax  clypeatus – bardzo rzadka
 • wysmuklica korówka Temnothorax corticalis – rzadka
 • Temnothorax crassispinus – pospolita
 • Temnothorax interruptus – bardzo rzadka
 • Temnothorax parvulus – lokalna
 • Temnothorax saxonicus – rzadka
 • wysmuklica darniówka (pustelnica) Temnothorax tuberum – lokalna
 • wysmuklica paskowana Temnothorax unifasciatus – głównie na południu kraju

Łódź -Widzew 27.06.2021 Dojenie mszyc Panaphis juglandis

Łódź -Widzew 27.06.2021

Głuchów 23.07.2022 Walki wewnątrzgatunkowe Fot. Marek W.Kozłowski

Głuchów 23.07.2022 Walki wewnątrzgatunkowe Fot. Marek W.Kozłowski

Temnothorax

Łódź – BRUS 08.08.2019

Temnothorax

Łódź – BRUS 16.06.2019


avidal

Leave a Reply