Chrysis illigeri – Złotolitka medalionka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa ciemnozielona, lub granatowa. Przedplecze ( pronotum ) bardzo charakterystycznie ubarwione – przy przedniej krawędzi złotoczerwone, poza tym zielone, lub niebieskozielone. Mesoscutum złocistoczerwone. Scutellum zwykle granatowe. Odwłok czerwony, lub złocistoczerwony, czasem z fioletowym połyskiem; tylna krawędź 3 tergitu ( apical rim ) czarna z czterema tępymi, zredukowanymi do ostrych kantów ząbkami. Policzki ( malar space ) długie, o długości mniej więcej równej ich szerokości – bardzo ważna cecha diagnostyczna gatunku.

Ch.illigeri

Łódź – Majerowskie Pole 14.07.2019

Ch.illigeri

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna. Stosunek liczebności samic i samców 1.4:1.0
  2. Biotop. Skraje lasów i otwarte, piaszczyste tereny – wydmy śródleśne, piaskownie, oraz murawy kserotermiczne, sady, ugory, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała ubu płci 5-8 mm
  4. Aktywność. Od końca maja do połowy września z apogeum pojawu w czerwcu i lipcu; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzki użytek ekologiczny Majerowskie Pole. Występuje zapewne w całym kraju, mimo że nie ze wszystkich krain została wykazana
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza baldachy i astrowate. Entomofagiczne larwy są parazytoidami gniazdowymi Tachysphex pompiliformis, a zapewne innych jeszcze grzebaczowatych
  7. Podobne. Identycznie ubarwiona, do 2010 roku nieodróżniana Chrysis bicolor wykazuje się podobną liczebnością. Różni się krótszymi policzkami, o długości wyraźnie mniejszej od ich ich szerokości
  8. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz