Chrysis illigeri – Złotolitka medalionka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa ciemnozielona lub granatowa. Przedplecze (pronotum) bardzo charakterystycznie ubarwione – przy przedniej krawędzi złotoczerwone, poza tym zielone lub niebiesko-zielone. Mesoscutum złocisto-czerwone. Scutellum zwykle granatowe. Odwłok czerwony lub złocisto-czerwony, czasem z fioletowym połyskiem; tylna krawędź 3 tergitu (apical rim) czarna z czterema tępymi, zredukowanymi do ostrych kantów ząbkami. Policzki (malar space) długie, o długości mniej więcej równej ich szerokości – bardzo ważna cecha diagnostyczna gatunku.

Ch.illigeri

Łódź – Majerowskie Pole 14.07.2019

Ch.illigeri

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

  1. Status. Nierzadka, lokalnie liczna. Występuje zapewne w całym kraju, mimo że nie ze wszystkich krain została wykazana. Stosunek liczebności samic i samców 1.4:1.0
  2. Siedlisko. Skraje lasów i otwarte, piaszczyste tereny – wydmy śródleśne, piaskownie, oraz murawy kserotermiczne, sady, ugory, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała obu płci 5-8 mm
  4. Aktywność. Od końca maja do połowy września z apogeum pojawu w czerwcu i lipcu; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza baldachy i astrowate. Entomofagiczne larwy są parazytoidami gniazdowymi Tachysphex pompiliformis, a zapewne innych jeszcze grzebaczowatych
  7. Podobne. Identycznie ubarwiona, do 2010 roku nieodróżniana Chrysis bicolor wykazuje się podobną liczebnością. Różni się krótszymi policzkami, o długości wyraźnie mniejszej od ich ich szerokości
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Kamil Stajniak avidal
  9. Więcej o gatunku

Fotografia studyjna Kamil Stajniak Czerwona strzałka wskazuje obszar na policzku zwany malar space


avidal

Leave a Reply