Gasteruptiidae – Zadziorkowate

Uderzająco smukłe błonkówki wchodzące w skład nadrodziny Evanioidea. Głowa wyraźnie oddzielona od wyniesionego w kształt „karku” tułowia. Odwłok bardzo wąski, czarny z czerwonopomarańczowymi akcentami na tergitach, u samic zakończony w zależności od gatunku krótszym od skrzydeł, lub też bardzo długim pokładełkiem; w czasie lotu ułożony w pozycji pionowej! Tylne golenie ewidentnie pogrubiałe. Imagines żywią się nektarem i tylko wyjątkowo pyłkiem. Larwy są pasożytami gniazdowymi żądłówek z rodzin Colletidae i Megachilidae, a wyjątkowo Vespidae, Crabronidae, Apidae i Sphecidae – pożerają zarówno jaja i larwy gospodarza, jak i zgromadzony zapas pyłku, o ile taki został zmagazynowany.
W Polsce 15 gatunków z jednego tylko rodzaju (stan na 2020 rok, na podstawie publikacji profesora Bogdana Wisniowskiego)


Gatunki wykazane z Polski:
Na żółto zaznaczyłem gatunki nowe dla naszego kraju (na podstawie publikacji z 2020 roku profesora Bogdana Wiśniowskiego)

 • Gasteruption assectator
 • Gasteruption caucasicum (poprzednio G.pademontanum)
 • Gasteruption diversipes
 • Gasteruption erythrostomum
 • Gasteruption freyi
 • Gasteruption jaculator
 • Gasteruption laticeps
 • Gasteruption merceti
 • Gasteruption minutum
 • Gasteruption nigrescens
 • Gasteruption opacum
 • Gasteruption subtile
 • Gasteruption tournieri
 • Gasteruption undulatum
 • Gasteruption hastator

Leave a Reply