Gasteruptiidae – Zadziorkowate

Uderzająco smukłe błonkówki wchodzące w skład nadrodziny Evanioidea. Głowa wyraźnie oddzielona od wyniesionego w kształt „karku” tułowia. Odwłok bardzo wąski, czarny z czerwonopomarańczowymi akcentami na tergitach, u samic zakończony w zależności od gatunku krótszym od skrzydeł, lub też bardzo długim pokładełkiem; w czasie lotu ułożony w pozycji pionowej! Tylne golenie ewidentnie pogrubiałe. Imagines żywią się nektarem i tylko wyjątkowo pyłkiem. Larwy są pasożytami gniazdowymi żądłówek z rodzin Colletidae i Megachilidae, a wyjątkowo Vespidae, Crabronidae, Apidae i Sphecidae – pożerają zarówno jaja i larwy gospodarza, jak i zgromadzony zapas pyłku, o ile taki został zmagazynowany.
W Polsce co najmniej 11 gatunków z jednego tylko rodzaju ( wg. FE aż 17, za to bez wykazanego z naszego kraju Gasteruption pademontanum ) + odnaleziony przeze mnie Gasteruption hastator.

 Gasteruption hastator
Widzew 24.06.2012 Gasteruption spp. – Zadziorki