Gasteruption hastator – Zadziorek zbrojny

Gasteruptiidae – Zadziorkowate
Ciało smukłe. Głowa pomarańczowobrązowa z czarną plama wokół przyoczek; sporadycznie boki głowy czarne. Nadustek (clypeus) z płytkim, podłużnym wgłębieniem po środku. Tułów pomarańczowobrązowy; na przedpleczu (pronotum) czarna, owalna plama, na śródpleczu (mesonotum) dwie ciemne smugi przy bocznych krawędziach. Mesoscutum o charakterystycznie, zwykle siatkowato sfałdowanej powierzchni. Odwłok maczugowaty, o stylikowato zwężonej podstawie, w znacznej mierze pomarańczowobrązowy; pierwsze tergity  zwykle czarne. Pokładełko stosunkowo krótkie, wyraźnie krótsze od odwłoka i mniej więcej tak długie (lub nieco krótsze) jak tylna goleń. Tylne golenie zgrubiałe. Skrzydła bez plam, zauważalnie przyciemnione.

G.hastator

Winiary Zagojskie 12.06.2018 ♀

G hastator

Winiary Zagojskie 12.06.2018

  1. Liczebność. Gatunek nowy dla Polski; nie znalazłem go w wykazie polskiej fauny, ani w żadnym innym źródle. Edit 2020: gatunek został dołączony do entomofauny Polski w połowie 2020 roku na skutek publikacji profesora Bogdana Wiśniowskiego HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Otwarte, ciepłe tereny  – chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14.5 mm (bez pokładełka)
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Ponidzie; na kserotermie tuż obok rezerwatu odnalazłem dwie samice
  6. Pokarm. Nektar, rzadziej także pyłek. Larwy pasożytują w gniazdach żądłówek (potwierdzone rodzaje Hylaeus i Osmia); pożerają jaja i larwy gospodarza, a następnie zgromadzony zapas pyłku , lub pyłku wymieszanego z nektarem
  7. Podobne. Piękny i wyjątkowy – pozostałe krajowe gatunki są czarnoczerwone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Strojny avidal

Winiary Zagojskie 12.06.2018 ♀ Fot. Jacek Strojny


avidal

Leave a Reply