Gasteruption caucasicum – Zadziorek lepiarkowiec

Gasteruptiidae – Zadziorkowate
Poprzednio pod nazwą Gasteruption pademontanum. Ciało smukłe. Głowa czarna, lśniąca, pozbawiona zmarszczek; w tyle głowy głębokie wcięcie potyliczne (w celu analizy tej cechy zalecane zbliżenie na tył głowy). Tułów czarny z wyraźnie uwydatnionym mesoscutum. Odwłok stylikowany, czarny, tylko środkowe tergity są czerwonopomarańczowe. Pokładełko długie; jego wierzchołek jest biały. Tylne golenie zgrubiałe wierzchołkowo. Tylne stopy częściowo białe.

Chociszewo 25.06.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.06.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.06.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; zapewne przynajmniej lokalnie nierzadki
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, przytorza, piaszczyste murawy – wszędzie tam, gdzie znajdzie kwiaty i gatunki żywicielskie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13 mm. Pokładełko 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Pyłek tylko sporadycznie. Larwy pasożytują w gniazdach lepiarek Colletidae i rzadziej miesierek Megachilidae; pożerają jaja i larwy gospodarza, a następnie zgromadzony zapas pyłku lub pyłku wymieszanego z nektarem
  7. Podobne. Przede wszystkim Gasteruption jaculator, u którego brak wcięcia potylicznego, oraz Gasteruption laticeps o matowej głowie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

Chociszewo 09.07.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.06.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply