Crabronidae – Grzebaczowate

Zróżnicowane morfologicznie żądłówki; jedne gatunki smukłe, inne krępe, jedne małe, inne o znacznych rozmiarach. Ubarwione jednolicie czarno, bądź kontrastowo w żółte, czerwone i białe, a także oliwkowe plamy i przepaski. Jako jedyne  błonkówki oprócz pszczołowatych Apidae posiadają guzy ramieniowe, czyli boczne wypukłości przedplecza, nie stykające się z powierzchnią skrzydeł. Imagines spożywają pokarm płynny, podczas gdy larwy są mięsożerne i bardzo żarłoczne. Samice łowią dla nich różne owady w zależności od gatunku, częstokroć większe od nich samych – na ogół po kilka zdobyczy do jednej komory.
W Polsce latają co najmniej 232 gatunki grzebaczowatych.

PRZEŁĄCZ NA GALERIĘ

Alysson spinosus - Wygłada dwuplama
Argogorytes mystaceus - Niestylak wąsal Staw Parzydło 25.06.2013 Samica - tarczka żółta, czułki normalnej długości
Astata boops/minor - Wytrzeszczki Pałczew 11.08.2010 Samiec
Bembecinus tridens - Wardzaneczka trójzębna Osowa 22.07.2015
Bembix rostrata - Wardzanka żądlica Ponikła koło Inowłodza 06.06.2013
Cerceris arenaria - Osmyk okazały Cerceris
Cerceris flavilabris - Osmyk żółtowargi Łódź Rogowska 18.08.2013
Cerceris interrupta - Osmyk krótkowłosy Widzew 12.08.2012
Cerceris quadrifasciata - Osmyk ryjkowcowiec Grotniki 15.06.2011
Cerceris quinquefasciata - Osmyk ciemnobrzuchy Widzew 02.07.2014 Samiec
Cerceris rybyensis - Osmyk pszczolinkowiec Lublinek 08.07.2011
Cerceris sabulosa - Osmyk południowy Cerc. sabulosa.
Crabro cribrarius - Grzebacz musznik Łódź cmentarz Gadka Stara 04.07.2012
Crabro peltarius - Grzebacz tarczownik Łódź Rogowska 19.07.2013
Crabro scutellatus - Grzebacz tarczonóg Las wiączyński 25.06.2014
Crossocerus palmipes - Grzebacz płatonóg C.palmipes
Crossocerus quadrimaculatus - Grzebacz plamkowany C.quadrimaculatus
Crossocerus vagabundus - Grzebacz komarnicowiec
Didineis lunicornis - Skowiec sierporogi
Dinetus pictus - Zwilec europejski Widzew 25.07.2012 Samiec
Diodontus minutus - Wyżwinek mszycolotek
Dryudella stigma - Wytrzeszczka piaskowa Tuszyn Młynek 27.07.2013
Ectemnius cavifrons - Belnik bzygowiec E.cavifrons.
Ectemnius cephalotes - Belnik muchówkowiec
Ectemnius continuus - Belnik muchołówka Widzew 24.06.2011
Ectemnius dives - Belnik czarniawiec Widzew 15.06.2012
Ectemnius fossorius - Grzebacz wielki Narwiański Park Narodowy 2009 Samiec Fot. João M da Costa
Ectemnius lapidarius - Belnik drewniak

Ectemnius rubicola - Belnik płaskoudy
Ectemnius ruficornis - Belnik złotoust
Ectemnius sexcinctus - Belnik żółtopasek Widzew 26.07.2012
Gorytes laticinctus - Niestylak szerokopasek
Gorytes planifrons - Niestylak owoszczowiec

Gorytes quadrifasciatus - Niestylak wąskopasek
Gorytes quinquecinctus - Niestylak czarnowargi Młynek 04.07.2012
Gorytes quinquefasciatus - Niestylak śródziemnomorski Modlica 22.06.2013
Harpactus elegans - Hultun uwinnik
Harpactus laevis - Hultun krasankowiec
Harpactus moravicus - Hultun kraśnik
Hoplisoides punctuosus - Niestylak cybelowiec
Larra anathema - Pożerka turkuciówka

Lestica alata - Grzebnica motylowiec Las Łagiewnicki 18.07.2013
Lestica clypeata - Grzebnica krzywogłowa Widzew 18.06.2013
Lindenius albilabris - Mszczonek czarniawy Widzew 15.07.2015 Dzięki chwilowemu odpoczynkowi na szczycie bylicy mogłem wykonać kilka fotografii
Lindenius panzeri - Mszczonek niezmiarkowiec ŁOB 15.06.2011
Lindenius pygmaeus - Mszczonek bleskotkowiec
Mellinus arvensis - Miodwa łąkowa Widzew 02.09.2010 Samica no szynie kolejowej
Mellinus crabroneus - Miodwa muchołapka Piskorzeniec 02.08.2015
Mimesa bicolor - Szubrawa dwubarwna Łagiewniki Rogowska 11.06.2013
Mimesa equestris - Szubrawa krótkoczułka

Mimesa bruxellensis- Szubrawa zalotka
Miscophus bicolor - Dzierżeń pajęczarz M bicolor
Nysson distinguendus - Ustylak afrykańczyk
Nysson interruptus - Ustylak długowłosy N.interruptus
Nysson maculosus - Ustylak trójbarwny Łagiewniki 09.06.2013
Nysson spinosus - Ustylak ustylec Rezerwat Spała 18.05.2015
Nysson trimaculatus - Ustylak brzuchatek
Oxybelus argentatus - Otrętwiacz srebrnawy Widzew 22.06.2011
Oxybelus bipunctatus - Otrętwiacz plamkowany Przedborski Park Krajobrazowy 15.08.2015 Fot. Jacek Strojny
Oxybelus mandibularis - Otrętwiacz muchołowiec
Oxybelus spp. - Otrętwiacze Łódź Rogowska 18.07.2013
Oxybelus trispinosus - Otrętwiacz żółtoplamek
Oxybelus uniglumis - Otrętwiacz czarnoszczęki O.uniglumis
Oxybelus variegatus - Otrętwiacz bokozębiec
Passaloecus insignis - Obławiacz pierścieniowiec
Passaloecus spp. - Obławiacze
Pemphredon lugens - Zamorek uśpisz
Pemphredon spp. - Zamorki Młynek 08.08.2014
Philanthus triangulum - Taszczyn pszczeli Widzew 15.08.2011
Psenulus pallipes - Trętwisz mszycojad
Rhopalum clavipes - Gryzkowiec łownik
Rhopalum coarctatum - Gryzkowiec galant

Spilomena troglodytes - Zawiłka wciornastkówka
Tachysphex helveticus - Chwatosz srebrzystobrody Widzew 14.07.2014
Tachysphex obscuripennis - Chwatosz karaczaniarz
Tachysphex panzeri - Chwatosz długoszczęki

Tachysphex psammobius - Chwatosz piaskolubek
Tachysphex spp. - Chwatosze Brzeziny 25.05.2011
Tachytes panzeri - Niestyk długoszczęki Będów 20.07.2012 Fot. Ryszard Orzechowski
Trypoxylon spp. - Węgarniki Trypoxylon.


Zobacz też:


Statystyki (na podstawie liczby odsłon)


Rok 2021
Bembix rostrata – 428
Philanthus triangulum – 424
Trypoxylon spp. – 278
Cerceris arenaria – 222
Mellinus arvensis – 191


Rok 2019
Philanthus triangulum – 395
Mellinus arvensis – 307
Bembix rostrata – 251
Astata boops – 177
Bembecinus tridens – 158


Rok 2017
Philanthus triangulum – 222
Cerceris arenaria – 129
Trypoxylon spp. – 122
Dinetus pictus – 101
Bembix rostrata – 96


Rok 2015
Philanthus triangulum – 181
Cerceris arenaria – 111
Mellinus arvensis – 93
Bembix rostrata – 84

Rok 2020
Philanthus triangulum – 564
Mellinus arvensis – 421
Bembix rostrata – 387
Cerceris arenaria – 260
Ectemnius fossorius – 186


Rok 2018
Philanthus triangulum – 320
Mellinus arvensis – 243
Cerceris arenaria – 174
Bembix rostrata – 168
Trypoxylon spp. – 118


Rok 2016
Philanthus triangulum – 319
Trypoxylon spp. – 169
Pemphredon spp. – 153
Tachysphex spp. – 97
Bembix rostrata – 82
Lestica alata – 81

7 thoughts on “Crabronidae – Grzebaczowate

  1. Guzy ramieniowe nie stykają się z pokrywkami a nie powierzchnią skrzydeł ale to raczej mało istotny szczegół. Jest to cecha również rodziny Sphecidae, która jeszcze do niedawna była w jednej rodzinie z Crabronidae. W ogóle wszystkie pszczoły, nie tylko Apidae, mają tak zbudowane przedplecze, jak również pozostałe rodziny wchodzące w skład szeroko pojętej nadrodziny pszczół czyli Apoidea(czyli, oprócz pszczół, Crabronidae, Sphecidae, Ampulicidae i Heterogynaidae).

  2. Rafale, jak z angielskiego przetłumaczyć 'tribe’ na terminologię entomologiczną? Oznaczono mi jedną żądłówkę jako 'tribe Crabroninina’ na Hymenopterists Forum i mam teraz zagwozdkę. Z góry dziękuję!

Leave a Reply