Rodzaj Tachysphex – Chwatosz

Zróżnicowane w rozmiarach (4-14 mm), wielkookie gatunki o czerwonoczarnym, a rzadziej jednolicie czarnym odwłoku. Dla larw samice znoszą szarańczaki, a rzadziej świerszcze; jeden gatunek to wyspecjalizowany łowca karaczanów. W Polsce 9 bardzo trudno rozróżnialnych gatunków.

Leave a Reply