Tachysphex panzeri – Chwatosz długoszczęki

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy żółtawozielone, lub jasnoniebieskie, dyskretnie, czarno plamkowane, zbliżające się ku sobie w górnej części. Tylne przyoczka wydłużone, nie zaś okrągłe jak u innych chwatoszy. Warga górna i nadustek u samicy silnie wypukłe; warga górna nieco wypukłą także u samca. Żuwaczki dwubarwne – przy końcach czarne, poza tym czerwone; istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok z przodu czerwony, poza tym czarny; u samca czerwień znacznie mniej rozwinięta, obecna tylko przy nasadzie odwłoka ( w terenie sprawia wrażenie jednolicie ciemnego ). Golenie samicy czerwone lub pomarańczowe, golenie samca czarne z ewentualnymi czerwonymi akcentami.

T.panzeri

Fotografia studyjna – Sierpień 2013 ♀ Fot. Rafał Celadyn

T.panzeri

Małopolska – Sierpień 2013 ♀ Doskonale widać dwubarwne żuwaczki Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nierzadki zwłaszcza w południowej części kraju, gdzie lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny; chętnie wydmy śródlądowe i piaskownie oraz leśne, piaszczyste drogi. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9-13 mm, samca 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec– sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią szarańczaki Acrididae – zarówno imagines jak i nimfy. Mniejsze ofiary transportuje w locie, większe ciągnie po ziemi, chwytając je żuwaczkami za czułki
  7. Podobne. U wszystkich innych gatunków z rodzaju tylne przyoczka są okrągłe, a żuwaczki samic są przynajmniej na końcach czarne, zaś warga górna i nadustek płaskie, lub lekko wypukłe. Podobna jest też samica Tachytes panzeri ( czarne golenie )
  8. Uwagi. Do pasożytów gniazdowych zalicza się Hydychridium coriaceum oraz muchówka Taxigramma multipunctatum ( Sarcophagidae )
  9. Uwagi 2. Autorem fotografii jest Rafał Celadyn
  10. Więcej o gatunku

Leave a Reply