Tachysphex panzeri – Chwatosz długoszczęki

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy żółtawozielone, lub jasnoniebieskie, dyskretnie, czarno plamkowane, zbliżające się ku sobie w górnej części. Tylne przyoczka wydłużone, nie zaś okrągłe jak u innych chwatoszy. Warga górna i nadustek u samicy silnie wypukłe; warga górna nieco wypukłą także u samca. Żuwaczki dwubarwne – przy końcach czarne, poza tym czerwone; istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok z przodu czerwony, poza tym czarny; u samca czerwień znacznie mniej rozwinięta, obecna tylko przy nasadzie odwłoka (w terenie sprawia wrażenie jednolicie ciemnego). Golenie samicy czerwone lub pomarańczowe, golenie samca czarne z ewentualnymi czerwonymi akcentami.

T.panzeri

Fotografia studyjna – Sierpień 2013 ♀ Fot. Rafał Celadyn

T.panzeri

Małopolska – Sierpień 2013 ♀ Doskonale widać dwubarwne żuwaczki Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nierzadki zwłaszcza w południowej części kraju, gdzie lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny; chętnie wydmy śródlądowe i piaskownie oraz leśne, piaszczyste drogi. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9-13 mm, samca 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec– sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią szarańczaki Acrididae – zarówno imagines jak i nimfy. Mniejsze ofiary transportuje w locie, większe ciągnie po ziemi, chwytając je żuwaczkami za czułki
  7. Podobne. U wszystkich innych gatunków z rodzaju tylne przyoczka są okrągłe, a żuwaczki samic są przynajmniej na końcach czarne, zaś warga górna i nadustek płaskie, lub lekko wypukłe. Podobna jest też samica Tachytes panzeri (czarne golenie)
  8. Uwagi. Do pasożytów gniazdowych zalicza się Hydychridium coriaceum oraz muchówka Taxigramma multipunctatum (Sarcophagidae)
  9. Uwagi 2. Autor fotografii – Rafał Celadyn
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply