Larra anathema – Pożerka turkuciówka

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało masywne, smoliście czarne (łącznie z nogami i czułkami) i lśniące – tylko pierwsze dwa segmenty odwłoka są czerwone lub pomarańczowe, a tylne krawędzie tergitów oraz ich boki zwykle biało opylone. Golenie i stopy wyraźnie oszczecone. Skrzydła silnie przyciemnione na całej powierzchnii.

Włochy – Październik 2019 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo – w 2018 roku została odnaleziona na terenie Polski po ponad 180 latach (na podstawie publikacji Waldemara Żyły). Mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście, ponieważ podczas jej tworzenia uznana została za gatunek nie tworzący stałych populacji w naszym kraju
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, obszary zalewowe rzek, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 16-22 mm, samca 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień; na południu Europy okres aktywności imagines jest dłuższy i obejmuje dwa pokolenia
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce jedyne współczesne stanowisko znajduje się na Roztoczu
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią i paraliżują turkucie Gryllotalpa gryllotalpa
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione grzebaczowate – mimo to nietrudna do rozpoznania. Jedyny europejski reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

avidal

Leave a Reply