Diodontus minutus – Wyżwinek mszycolotek

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne. Żuwaczki żółte. Guzy barkowe białożółte. Uda czarne; golenie i stopy wyraźnie jaśniejsze, żółto-, lub czerwono-brązowe. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne, z których Cu1 jest znacznie większa od Cu2.

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity i liczny, lecz zwykle niezauważany
  2. Biotop. Piaskownie i wydmy śródleśne, polne i leśne drogi, piaszczyste polany, murawy, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała samic 5-6 mm, samców 3-5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; kilka pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice łowią mszyce, zwłaszcza uskrzydlone ( ale też nimfy mszyc ); w jednej komorze lęgowej gromadzą do 30 mszyc. Samica transportuje ofiary w locie
  7. Podobne. U wyżwinka mszycojada Diodontus tristis i wyżwinka piłorogiego Diodontus luperus guzy barkowe i żuwaczki są czarne. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Wśród pasożytów larw wymienia się Chrysis leachii i Myrmosa atra
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Więcej o gatunku
Diodontus wing venation

Przednie skrzydło – czerwona strzałka wskazuję wielką komórkę kubitalną Cu1, niebieska strzałka wskazuje kilkukrotnie mniejszą komórkę Cu2

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019 Widoczne jasne guzy barkowe

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019 Widoczne jasne żuwaczki

D.minutus

Łódź – Park Zdrowie 21.06.2019


avidal

Leave a Reply