Chrysis leachii – Złotolitka dzierżeniówka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa niebieska. Przedplecze w przedniej części niebieskie, w tylnej czerwone. Mesoscutum i mesoscutellum czerwone. Odwłok czerwony poza niebieskimi: środkową częścią pierwszego tergitu, tylną krawędzią drugiego tergitu i wierzchołkiem trzeciego tergitu (apical rim).

Austria – Leibnitz 02.08.2014 Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 02.08.2014 Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadka i nieliczna EN
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, piaszczyste tereny otwarte, w tym wydmy śródlądowe, murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. W Polsce spotykana w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nieliczne stanowiska na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw niewielkich grzebaczowatych – wymienia się rodzaje Miscophus, Diodontus i Tachysphex
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna. Podobne ubarwienie ciała wykazuje Chrysis cortii, ale ma ona czerwoną głowę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply