Rodzaj Cerceris – Osmyk

Czarne z żółtymi lub białymi przepaskami odwłokowymi i zawsze w części żółtymi nogami. Segmenty odwłoka wyraźnie zaznaczone. Dla larw samice łowią ryjkowce lub dzikie pszczoły. W Polsce co najmniej 9 gatunków.

Zobacz też:

Cerceris bicincta
Cerceris hortivaga
Cerceris tenuivittata

Leave a Reply