Rodzaj Cerceris – Osmyk

Czarne z żółtymi lub białymi przepaskami odwłokowymi i zawsze w części żółtymi nogami. Segmenty odwłoka wyraźnie zaznaczone. Dla larw samice łowią ryjkowce lub dzikie pszczoły. W Polsce 10 gatunków.

Zobacz też:

Cerceris bicincta
Cerceris hortivaga

Leave a Reply