Cerceris quinquefasciata – Osmyk ciemnobrzuchy

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne, grubo punktowane. Scutellum (tarczka) czarne, zatarczka żółta. Odwłok z wyraźnie zaznaczonymi tergitami. Tergity 2-5 u samicy i tergity 2-6 u samca z żółtymi przepaskami, które mogą być przerwane (zwykle na t2 – t4), lub nieprzerwane (na ogół na t5 i t6 u samca). Twarz samca znacznie bardziej zażółcona.

Widzew 02.07.2014 Samiec

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂ Ten osobnik nie osiągał 10 mm

Widzew 02.07.2014 Samiec - żółte przepaski na tergitach 2-6

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂ – żółte przepaski na tergitach 2-6

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Otwarte piaszczyste tereny ze skąpą roślinnością, kwietne łąki, przydroża, polany, przytorza, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-12 mm, samca 6-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica znosi do norki sparaliżowane ryjkowce, być może także błonkówki
  7. Podobne. Przede wszystkim Cerceris arenaria i Cerceris quadrifasciata (zwłaszcza samce trudne do rozróżnienia), które mają wszystkie przepaski odwłokowe nierozerwane oraz Cerceris ruficornis, który różni się min. kształtem i ułożeniem scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply