Cerceris quinquefasciata – Osmyk ciemnobrzuchy

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne, grubo punktowane. Scutellum ( tarczka ) czarne, zatarczka żółta. Odwłok z wyraźnie zaznaczonymi tergitami. Tergity 2-5 u samicy i tergity 2-6 u samca z żółtymi przepaskami, które mogą być przerwane ( zwykle na t2 – t4 ), lub nieprzerwane ( na ogół na t5 i t6 u samca ). Twarz samca znacznie bardziej zażółcona.

Widzew 02.07.2014 Samiec

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂

Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014 ♂ Ten osobnik nie osiągał 10 mm

Widzew 02.07.2014 Samiec - żółte przepaski na tergitach 2-6

Widzew 02.07.2014 ♂ – żółte przepaski na tergitach 2-6

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Otwarte piaszczyste tereny ze skąpą roślinnością, kwietne łąki, przydroża, polany, przytorza, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-12 mm, samca 6-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica znosi do norki sparaliżowane ryjkowce, być może także błonkówki
  7. Podobne. Przede wszystkim Cerceris arenaria i Cerceris quadrifasciata ( zwłaszcza samce trudne do rozróżnienia ), które mają wszystkie przepaski odwłokowe nierozerwane oraz Cerceris ruficornis, który różni się min. kształtem i ułożeniem scutellum

Leave a Reply