Cerceris hortivaga – Osmyk czarnosmugi

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne. Odwłok z żółtymi przepaskami, których kształt i liczba są zmienne. Pierwszy tergit czarny. Drugi tergit bardzo silnie, gęsto punktowany, czarno-żółty lub jednolicie czarny. Tergit 3 z szeroką, żółtą przepaską. Tergity 4 i 5 czarne lub z wąskimi, żółtymi przepaskami, obecnymi zwłaszcza u samicy. Przednie a często także środkowe golenie żółte z czarnymi lampasami – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Austria – Neunkirchen 27.07.2020 Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 02.08.2020 Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 12.07.2020 Fot. Michael Knapp

  1. Zasięg. Południowa, środkowa i częściowo wschodnia Europa, Bliski Wschód
  2. Siedlisko. Polany, skraje lasów, wydmy śródlądowe, łąki, murawy. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-12 mm, samca 7-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica łowi i paraliżuje dzikie pszczoły
  7. Podobne. Kilka innych europejskich osmyków – Cerceris rybyensis, Cerceris rubida, Cerceris sabulosa. Różnią się one przede wszystkim brakiem czarnych lampasów (smug) na przednich i środkowych goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Rodzaj Cerceris - Osmyk


avidal

Leave a Reply