Cerceris sabulosa – Osmyk południowy

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany tez jako osmyk samotkowiec. Ciało czarne, gęsto punktowane. Odwłok wyraźnie segmentowany. Na tergitach 2-5 żółte, lub białe przepaski; przepaska na tergicie 3 rozerwana na dwie trójkątne plamy, przepaska na tergicie 4 nieprzerwana, lub zredukowana do większych, lub mniejszych plam na bokach tergitu.

Cerc. sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016

Cerc. sabulosa.

Winiary Zagojskie 09.07.2016

C.sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016

C sabulosa.

Winiary Zagojskie 09.07.2016 Zdjęcie nieostre, ale dobrze widać na nim kształt przepasek odwłokowych

  1. Liczebność. Rzadki i lokalny; trwałe populacje w Górach Pieprzowych i na Ponidziu NT
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe, otwarte tereny; chętnie gniazduje w wąwozach lessowych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Na Wyżynie Łódzkiej jak dotąd nie stwierdzony
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica łowi i paraliżuje – lecz nie zabija – dzikie pszczoły z rodzin Halictidae, Andrenidae, Megachilidae
  7. Podobne. U pospolitego Cerceris rybyensis i bardzo rzadkiego Cerceris rubida brak przepaski na 4 tergicie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
C sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016 Niebieska strzałka wskazuje jasna przepaskę na 4 tergicie


Rodzaj Cerceris - Osmyk


avidal

Leave a Reply