Cerceris bicincta – Osmyk przepaskowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy ciemno cętkowane. Ciało czarne. Tułów niemal pozbawiony jasnego rysunku poza białymi lub żółtymi tegulami i niekiedy jasną plamką na scutellum. Tergity 1 i 2 czarne u obu płci. U samicy na tergitach 3 i 5, a u niektórych osobników również na tergicie 4 obecne szerokie, białe lub żółte przepaski. U samca takie przepaski występują na tergitach 3 i 6, natomiast na tergicie 5 mogą pojawiać się plamy boczne. Uwaga – u podgatunku leucozonica żółte plamy bądź przepaski na wszystkich tergitach (dotyczy samca) – lub dodatkowe jasne plamy na tergicie pierwszym (dotyczy samicy). Biodra czarne. Uda i golenie oraz stopy żółte lub pomarańczowo-czerwone. Skrzydła przyciemnione.

Chorwacja 14.05.2018 ♀ Fot. gernotkunz

Hiszpania – Granada 07.07.2019 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Południowa Europa
  2. Siedlisko. Polany, skraje lasów, wydmy śródlądowe, łąki, murawy. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-12 mm, samca 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania, zwłaszcza w przypadku osobników z białymi przepaskami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Simon Oliver

Chorwacja 14.05.2018 ♀ Fot. gernotkunz


Rodzaj Cerceris - Osmyk


avidal

Leave a Reply