Bombus pascuorum – Trzmiel rudy

Apidae – Pszczołowate
Na wierzchniej stronie tułowia rude, gęste włosy, na bokach i spodzie tułowia białe . Tułów samców całkowicie rudy z pojedynczymi czarnymi włoskami na  tergitach 2-4. U samic rude są tergity 1 ( zwykle ), oraz 4-6; tergity 2 i 3 niemal całe czarne. Na bokach tergitów jasne włoski u obu płci. Ryjek mniej więcej tak długi, jak całe ciało. Gniazduje pod i nad ziemią, wykorzystując często opuszczone norki gryzoni, szczeliny pod leżącymi kawałkami drewna, czy szpary  korzeniach drzew. W apogeum pojawu, w pełni lata, jedno gniazdo może zajmować do 150 osobników. Wszystkie za wyjątkiem młodej królowej giną przed nadejściem zimy.

Park Poniatowskiego 15.04.2010

Łódź – Park Poniatowskiego 15.04.2010 ♀

B.pascuorum

Uherce Mineralne 13.09.2013 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Widzew 11.05.2010

Łódź – Widzew 11.05.2010

Bomb.pascuorum

Uherce Mineralne 29.08.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Widzew 11.05.2010

Widzew 11.05.2010

Widzew 02.08.2013

Łódź – Widzew 02.08.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, zręby, ogrody. Bardzo lubi zakładać gniazda w przydrożnych, leśnych rowach
  3. Wymiary. Królowa 13-18 mm. Robotnice 9-15 mm. Samce 11-17 mm
  4. Aktywność. Marzec- październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; larwy żywią się mieszaniną pyłku i nektaru
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Pasożytami gniazdowym są Bombus barbutellusBombus rupestrisBombus campestris
  9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
  10. Uwagi 3. Autorem niektórych obserwacji jest Andrzej Kucharski
b.pascuorum

Polana Polichno 12.08.2018 ♀ Na kwiecie dziewięćsiłu bezłodygowego

bom.pascuorum

Polana Polichno 12.08.2018 ♀WZORY BARWNE ( wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski ). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego

2 thoughts on “Bombus pascuorum – Trzmiel rudy

Leave a Reply