Bombus pascuorum – Trzmiel rudy

Apidae – Pszczołowate
Na wierzchniej stronie tułowia rude, gęste włosy, na bokach i spodzie tułowia białe. Tułów samców całkowicie rudy z pojedynczymi czarnymi włoskami na  tergitach 2-4. U samic rude są tergity 1 (zwykle), oraz 4-6; tergity 2 i 3 niemal całe czarne. Na bokach tergitów jasne włoski u obu płci. Ryjek mniej więcej tak długi, jak całe ciało. Gniazduje pod i nad ziemią, wykorzystując często opuszczone norki gryzoni, szczeliny pod leżącymi kawałkami drewna, czy szpary  korzeniach drzew. W apogeum pojawu, w pełni lata, jedno gniazdo może zajmować do 150 osobników. Wszystkie za wyjątkiem młodej królowej giną przed nadejściem zimy.

Park Poniatowskiego 15.04.2010

Łódź – Park Poniatowskiego 15.04.2010 ♀

B.pascuorum

Uherce Mineralne 13.09.2013 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Widzew 11.05.2010

Łódź – Widzew 11.05.2010

Bomb.pascuorum

Uherce Mineralne 29.08.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Widzew 11.05.2010

Łódź – Widzew 11.05.2010

Widzew 02.08.2013

Łódź – Widzew 02.08.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, zręby, ogrody. Bardzo lubi zakładać gniazda w przydrożnych, leśnych rowach
  3. Wymiary. Królowa 13-18 mm. Robotnice 9-15 mm. Samce 11-17 mm
  4. Aktywność. Marzec- październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie, Bieszczady, Górny Śląsk, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; larwy żywią się mieszaniną pyłku i nektaru
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Pasożytami gniazdowym są Bombus barbutellusBombus rupestrisBombus campestris
  9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Justyna Kierat Michał Gałan Andrzej Kucharski avidal

Górny Śląsk 04.05.2019 Osobnik z charakterystycznym dla gatunku czarnym deseniem w kształcie litery „T” na grzbiecie Fot. Justyna Kierat

Górny Śląsk 04.05.2019 Fot. Justyna Kierat

b.pascuorum

Polana Polichno 12.08.2018 ♀ Na kwiecie dziewięćsiłu bezłodygowego

Lublin 03.07.2022 Fot. Michał Gałan

bom.pascuorum

Polana Polichno 12.08.2018 ♀WZORY BARWNE (wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

2 thoughts on “Bombus pascuorum – Trzmiel rudy

Leave a Reply