Justyna Kierat

Aktywna obserwatorka entomofauny specjalizująca się w żądłówkach. Reprezentuje Małopolskę.
Udostępniła 20 gatunków

Leave a Reply