Andrena marginata – Pszczolinka świerzbniczanka

Andrenidae – Pszczolinkowate
Głowa i tułów pokryte jasnymi włoskami. Wśród samic wyróznia się 3 podstawowe formy barwne – odwłok pomarańczowy poza czarną nasada 1-ego tergitu; tergity czarne poza pomarańczowoczerwonymi krawędziami; tergity z naprzemiennie pomarańczowymi i czarnymi przepaskami. U samca zwykle tergity 2-3 pomarańczowe pozostałe czarne. Szczoteczka brzuszna złocistożółta.

Olsztyn koło Częstochowy 07.08.2021 Fot. Justyna Kierat

  1. Liczebność. Rzadka i nieliczna
  2. Biotop. Wydmy śródlądowe, murawy kserotermiczne i inne tereney otwarte, chętnie o wapiennym podłożu. Gniazduje w ziemi, pojedynczo lub w małych skupiskach
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-10 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień/październik; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza kwiaty świerzbnic. Larwy żywią się nektarem i pyłkiem
  7. Podobne. Nieco podobna jest Andrena hattorfiana
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nomada argentata
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji i identyfikacji – Justyna Kierat
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply