Andrena hattorfiana – Pszczolinka świerzbnicówka

Andrenidae – Pszczolinkowate
Bodaj największa krajowa pszczolinka. Krawędzie tergitów pokryte białymi włoskami. Wierzchołek odwłoka żółto – czerwony. U samca wszystkie tergity czarne.

Moszczenica 02.07.2012

Moszczenica 02.07.2012 ♀

Widzew 26.06.2011

Łódź – Widzew 26.06.2011 ♀

Warszawa 13.06.2022 ♀ Fot. Marek W. Kozłowski

Widzew 26.06.2011

Łódź – Widzew 26.06.2011 ♀

  1. Liczebność. Niezbyt liczna, choć dość często spotykana.
  2. Biotop. Łąki, przydroża, przytorza, ugory, murawy psammofilne i kserotermiczne, skraje lasów
  3. Wymiary. Samica 13-18 mm. Samiec 13-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pszczolinki te odwiedzają wyłącznie kwiaty świerzbnicy polnej Knautia arvensis i driakwi Scabiosa spp. z których pobierają zarówno nektar, jak i pyłek (dla larw)
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna, rzadka Andrena strangulata, oraz pozostałe pszczolinki z grupy gatunkowej, takie jak Andrena labiata, czy Andrena rosae
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nomada armata
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Kamila Chomicz Marek W.Kozłowski avidal

Łódź – BRUS 18.06.2022 ♂ (po prawej) Fot. Kamila Chomicz

Moszczenica 02.07.2012 Na świerzbnicy

Moszczenica 02.07.2012 ♀ Na świerzbnicy

Moszczenica 02.07.2012

Moszczenica 02.07.2012 ♀

Widzew 26.06.2011

Łódź – Widzew 26.06.2011 ♀

Widzew 26.06.2011

Widzew 26.06.2011 ♀

Łódź - Olechów 16.06.2012

Łódź – Olechów 16.06.2012 ♀

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♀


avidal

Leave a Reply